Održano javno izlaganje Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

Održano javno izlaganje Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

30.6.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U srijedu 26. lipnja 2019. godine održano je javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina u polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin. Javno izlaganje održano je u okviru II. ponovne javne rasprave o prijedlogu  spomenutog Plana..

Javnom izlaganju prisustvovalo je 13 građana , predstavnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju i predstavnici izrađivača Plana iz tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o Zagreb, Tito Kosty , ovlašteni arhitekt-urbanist,–odgovorni voditelj izrade Plana te Renata Fakin. –članica  Stručnog tima u izradi Plana.

U uvodnom izlaganju odgovornog voditelja izrade Plana, istaknuti su razlozi zbog kojih se morala ponoviti javna rasprava o prijedlogu IV: Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina. Istaknuto je da su to sve one primjedbe koje utječu na granice građevinskih područja, a to je prije svega obveza smanjenja površine turističkih punktova (turistička područja ) sa 15,7 ha na 9 ha, utvrđivanje građevinskog područja kopnenog dijela industrijske luke Plomin sukladno odluci o njenom formiranju  ,  manje korekcije građevinskog područja  za turističko-razvojna  područja Maslinica i Mali Kosi, usklađenja građevinskog područja naselja Rabac sa izmjenama u Prostornom planu Istarske županije.

U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnog izlaganja prisutni građani uključili su se sa svojim prijedlozima i primjedbama koje su se prvenstveno odnosile na građevinska područja naselja posebno ona koja nisu bila predmet ovih izmjena i dopuna Prostornog plana.  U svezi stim prisutni građani su upoznati da će se sukladno odluci Gradskog vijeća  sa procedurom izmjene i dopune Prostornog plana u dijelu građevinskih područja naselja krenuti nakon usvajanja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Na kraju  rasprave ponovo su istaknuti rokovi trajanja ponovne javne rasprave i davanja pisanih primjedbi i prijedloga koji moraju biti zaprimljeni u pisarnicu Grada Labina ili poslani poštom najkasnije do 28. lipnja 2019. godine. 

Prostorni plan javno izlaganje nekretnine