Održano javno izlaganje prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

Održano javno izlaganje prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

11.11.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Javno izlaganje prijedloga prvih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Raša (PPU) održano je u ponedjeljak, 9. studenoga, u dvorani RKUD-a Rudar u Raši pred stotinjak građana. 

Plan su predstavili izrađivači iz tvrtke Geoprojekt sa sjedištem u Opatiji, a prisutnima se obratila i općinska načelnica Glorija Paliska Bolterstein.

U izlaganju je istaknuo da se granice građevinskog područja nisu mijenjale u odnosu na osnovni plan donijet krajem 2011. godine. Naglašena je činjenica da se građevinsko područje ne može širiti zbog zakonskih odredbi vezanih uz njegovu (ne)izgrađenost, odnosno zbog demografskih kriterija propisanih PPU-om Istarske županije.

Načelnica Paliska Bolterstein kazala je da je dobitak za građane što će se Prostornim planom otvoriti mogućnost izgradnje gdjegod je moguće u odnosu na zakonske odredbe. Bit će definirani uvjeti gradnje za najveći dio neizgrađenog građevinskog područja, na kojem se dosad nije moglo graditi. Nestaje obaveza izrade brojnih planova nižeg reda, onih urbanističkih (UPU), za sva neizgrađena područja – takvi planovi radit će se uglavnom u dijelovima naselja koji se nalaze u zaštićenom obalnom pojasu, dodala je općinska načelnica.

Izrađivač PPU-a Ante Senjanović objasnio je da su izmjenama i dopunama plana određena izgrađena građevinska područja; da je definirano uređeno neizgrađeno građevinsko područje, gdje neće biti potrebna izrada urbanističkih planova, baš kao ni na dijelovima neuređenog građevinskog područja sa sada detaljno propisanim uvjetima gradnje. Time je pokriven najveći dio područja općine, zaključio je Senjanović.

Iz plana su "brisane" i tri gospodarske zone, čiji se smještaj nije pokazao racionalnim, odnosno za koje nije iskazan interes investitora. Predviđena je takva manja zona Vlaška za servisiranje potreba razvoja poljoprivrede u Raškoj dolini. Definirani su i obuhvati luka u Trgetu, Tunarici, Sv. Marini i Ravnima.

Građani svoje zahtjeve i primjedbe na prijedlog prvih izmjena i dopuna PPU mogu u pismenom obliku dostaviti na adresu Općine Raša do petka, 13. studenoga 2015. godine.
 
 
 
 
 
 

javno izlaganje ppu prostorni plan prostorni plan uređenja općina raša vlaška dolina raše tunarica trget geoprojekt