Održane su konstituirajuće sjednice Vijeća srpske, bošnjačke i talijanske nacionalne manjine

Održane su konstituirajuće sjednice Vijeća srpske, bošnjačke i talijanske nacionalne manjine

7.7.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina od 11. lipnja 2015. godine, gradonačelnik Tulio Demetlika sazvao je konstituirajuća sjednice Vijeća nacionalnih manjina u Gradu Labinu.

 

Izbori za članove vijeća Vaše nacionalne manjine su provedeni  31. svibnja 2015. godine i u Vijeće je izabrano 15 vijećnika. Izbori su provedeni sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2001. godine sa izmjenama od 2002. do 2011. godine.

 

Na održanim konstituirajućim sjednicama Vijeća izabrani su predsjednici i zamjenici predsjednika Vijeća srpske, bošnjačke i talijanske nacionalne manjine tajnim glasovanjem većinom svih članova.

 

 

RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine 2015.pdf249.51 KB
RJEŠENJE o izbor zamjenice predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine.pdf249.71 KB
RJEŠENJE o izbor predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.pdf250.14 KB
RJEŠENJE o izbor zamjenice predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.pdf250.56 KB
RJEŠENJE o izboru predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine 2015.pdf250.41 KB
RJEŠENJE o izboru zamjenika predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine 2015.pdf250.53

manjine izbori talijani bošnjaci srbi