Održana sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina

Održana sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina

12.5.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Pod predsjedavanjem zamjenice gradonačelnika Eni Modrušan u petak, 8. svibnja 2015. godine održana je 10. sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina. Vijeće za komunalnu prevenciju u Gradu Labinu djeluje od 2004. godine i osnovano je kao prvo u Istri i drugo u Republici Hrvatskoj – iza Grada Varaždina. Vijeće za komunalnu prevenciju prihvatilo je Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2014. godini, koja je prihvaćena i na Gradskom vijeću Grada Labina.

 

Članovi Vijeća raspravljali su o nacrtu nove Odluke o komunalnom redu. Grad Labin kroz Vijeće za komunalnu prevenciju i rad Stručnog tima za mlade kontinuirano provodi redovne aktivnosti prevencije ranog pijenja alkohola kod mladih.

 

Eni Modrušan naglasila je da su prioriteti djelovanja Vijeća suzbijanje nasilja u obitelji, prevencija maloljetničkog kriminaliteta, prevencija zlouporabe droga, suzbijanje svakog oblika asocijalnog ponašanja i suzbijanje nasilja prioritetno kod školske djece i mladeži. Istaknut je  i problem konzumacije opojnih droga, a godišnje se evidentira 50-tak kaznenih i prekršajnih djela, što čini udio oko 20 posto ukupnog kriminaliteta.

 

 

komunalna prevencija prevencija grad labin eni modrušan vijeće