Održana radionica u sklopu projekta Inspiracija

Održana radionica u sklopu projekta Inspiracija

15.3.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Prva od tri radionice u sklopu projekta Inspiracija održana je jučer u Labinu. Na radionici su sudjelovali turistički vodiči, predstavnici hotelijerskih kompanija, Grada, Turističke zajednice i drugi lokalni dionici koji su se imali prilike upoznati sa projektom Inspiracija.eu te svojim prijedlozima doprinijeti izradi Plana i nove kulturno-turističke ponude u čijem je središtu upravo industrijska baština.

Tema jučerašnje radionice bila je „Što vidite u napuštenom industrijskom području vašeg grada?“.

Na radionici se izradila tkz. mentalna karta područja, popisala se sva industrijska baština, turistička ponuda i povijest područja, kao i postojeći načini predstavljanja u turizmu te nove inicijative i prijedlozi sa strane dionika vezano njeno aktivnije uključivanje u turističku ponudu.

Na kraju radionice, uključenim dionicima uz lokalnog vodiča Mladena Bajramovića i partnere na projektu, LAE XXI i Turističku zajednicu Labin-Rabac predstavila su se industrijska područja uključena u projekt Inspiracija: Pjacal, Šoht, naselje Raša te prostor u Narodnom muzeju Labin gdje će biti uspostavljen novi Informacijski centar interpretacije industrijske baštine Labinštine kao i prostor u Labin Art Expressu XXI gdje će biti uspostavljen tkz. Escape Room.

Na tri radionice koje će se održati u sklopu projekta bit će pozvani različiti dionici koji sudjeluju i doprinose razvoju turizma na širem području Labina od lokalne samouprave, županije, turističkih zajednica do lokalnih poduzetnika u turizmu, hotelijera kao i kulturnih udruga i institucija. Cilj radionica je predstavljanje projekta Inspiracija kako bi svi lokalni dionici bili u njega uključeni te kako bi se na osnovu njihovih razmišljanja i prijedloga o turističkoj revitalizaciji industrijske baštine izradio Plan interpretacije industrijske baštine u turizmu za područje Labinštine. Također je cilj lokalne dionike sa svojom ponudom uključiti u prekograničnu kulturno-turističku turu na temu industrijske baštine koja će obuhvaćati sva 4 područja i koja će se nakon projekta prodavati na tržištu.

PROJEKT INSPIRACIJA

Cilj projekta Inspiracija je kroz niz aktivnosti pronaći model bolje prezentacije i iskorištenosti industrijske baštine u turizmu na područjima Labina, Rijeke, Slovenske Bistrice i Trbovlja. Sva ova područja bogata su industrijskom baštinom koja predstavlja veliki potencijal za razvoj kulturnog turizma. U sklopu projekta bit će pokrenut i novi Festival industrijske baštine koji će se održavati jednom godišnje u svim uključenim gradovima kao i niz drugih aktivnosti koje će promovirati industrijsku baštinu i lokalne autohtone proizvode. Uredit će se 4 informacijska centra za interpretaciju industrijske baštine u Trbovlju, Slovenskoj Bistrici, Labinu i Rijeci te uspostaviti inovativni način prezentacije baštine putem uvođenja novog sadržaja Escape Room. Kako danas u turizmu suvremeni posjetitelj traži cjelovitu ponudu i jedinstveni doživljaj kroz cijelu godinu jedan od glavnih rezultata projekta bit će i nova prekogranična kulturno-turistička tura u kojoj će se zainteresirani posjetitelji moći upoznati sa industrijskom baštinom pilana i mlinova Pohorja, rudnika u Labinu, Raši i Trbovlju kao i bivših tvornica na Riječkom pristaništu.

Trajanje projekta: 1.08.2018. – 31.01.2021.

Partneri: Općina Trbovlje, LAE XXI, Turistička zajednica Labin-Rabac, Razvojno-informacijski centar Slovenska Bistrica, Riječka razvojna agencija Porin, Urbanex, Najtura

EU fond: INTERREG prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska

projekt inspiracija lae šoht rudnik eu fondovi metal guru dean zahtila narodni muzej labin