Održana konferencija za medije Gradonačelnika Grada Labina

Održana konferencija za medije Gradonačelnika Grada Labina

9.10.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Na danas održanoj konferenciji za medije gradonačelnika Grada Labina Tulia Demetlike sa suradnicima prezentirani su rezultati Javnog natječaja za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Labina Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, rezultati Javnog natječaja za prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Labina u 2014. godini, projekt „Primjena mjera energetska učinkovitosti na dijelu javne rasvjete Grada Labina“, rezultati natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih „Lokalni programi za mlade“ te dana informacija o pripremi Proračuna Grada Labina za 2015. godinu u vidu Konzultacija s građanima po Mjesnim odborima Grada Labina.

 

Gradonačelnik Tulio Demetlika najavio je konferenciju naglasivši važnost i bitnu ulogu u korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj učinkovitosti projekata kao jednog od najvažnijih čimbenika održivog razvoja u gradovima. "Prepoznajemo i razumijemo bitnu ulogu energije u kvaliteti življenja i stanju okoliša te prednostima održive proizvodnje i održivog korištenja energije koji pridonose ekonomskom razvitku i očuvanju životne sredine. Aktivno ćemo promovirati energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije kako u našim zgradama i komunalnim sustavima tako i u domovima svih građana i poslovnom sektoru."

 

Sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na području Grada Labina Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Dolores Sorić, direktorica Labin stana informirala je o rezultatima Natječaja za sufinanciranje radova energetske obnove stambenih zgrada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema Odluci o odabiru korisnika bespovratna sredstva do visine 40 % troškova obnove dobilo 82 zgrade u Hrvatskoj među kojima čak sedam (7) zgrada sa područja Grada Labina. Labin stan je na natječaj prijavio sedam (7) zgrada i sve zgrade ostvarile su pravo na bespovratna sredstva Fonda u iznosu od 1.579.630,86 kn. Pored prijave zgrada na gore istaknuti natječaj Labin stan je u protekloj godini prijavio zgrade na još tri natječaja i to 18  zgrada za sufinanciranje izrade energetskih pregleda i certifikata i svih 18 zgrada dobilo je sufinanciranje u iznosu od 40 % izrade istih tj 75.291,50 kn, 9 zgrada za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i svih devet zgrada dobilo je sufinanciranje u 100% iznosu izrade projektne dokumentacije tj. 144.206,30 kn.

 

Ovakav pristup obnovi višestambenih zgrada donosi višestruke koristi  za suvlasnike i širu lokalnu zajednicu i direktnu korist za stanare i to dobivanje bespovratnih sredstava čime se smanjuje njihov udio financiranja obnova do 40% vrijednosti investicija, smanjenje troškova grijanja i hlađenja, smanjenje troškova održavanja stanova, povećanje vrijednosti nekretnina, povećanje kvalitete življenja te indirektna korist je smanjenje emisije  co2  odnosno zaštita okoliša i uređen grad.

 

Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području grada Labina u 2014. godini

 

Tulio Demetlika, gradonačelnik Grada Labina informirao je o rezultatima natječaja koji se provodi sa  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a radi se o sufinanciranju programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gradu Labinu sredstva za projekte povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u iznosu od 480.000,00 kuna na osnovu čega je proveden natječaj za obiteljske kuće na području Grada Labina. Opravdani troškovi natječaja bili su izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - termo fasada, izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – krovišta, izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – pod, zamjena vanjske građevne stolarije, ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnja uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

 

Na natječaj se prijavilo 23 kućanstva, a nakon pregleda zaprimljenih ponuda te stvarnog stanja u obiteljskim kućama, Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrdilo je listu prednosti i odabralo 17 korisnika koji do kraja listopada ove godine moraju dostaviti glavni projekt te će se nakon pregleda i odobrenja glavnog projekta s njima sklopiti ugovor o sufinanciranju. Iznos pojedinačne potpore iznosi maksimalno 37.500,00 kuna od kojih FZOEU sudjeluje sa 30.000,00 kuna, a Grad Labina sa 7.500,00 kuna.

 

Projekt „Primjena mjera energetska učinkovitosti na dijelu javne rasvjete Grada Labina“


Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti informirao je o početku radova na modernizaciji sustava javne rasvjete na području Grada Labina odnosno projektu „Primjena mjera energetske učinkovitosti na dijelu sustava javne rasvjete Grada Labina“. Nakon provedenog postupka javne nabave najpovoljnija ponuda bila je ona tvrtke Montel d.o.o. Zagreb u iznosu od 706.337,50 kuna s PDV-om. Projekt zajednički sufinanciraju Grad Labin u visini od 60% sredstava i  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 40%. Primarni cilj realizacije navedenog projekta je poboljšanje životnih uvjeta naših građana, povećanje sigurnosti prometa na cestama, a glavni cilj je ušteda potrošnje električne energije i troškova redovnog održavanja postojećeg sustava javne rasvjete te smanjenje emisije CO2.

 

Nakon realizacije projekta predviđa se smanjenje potrošnje električne energije za 20% odnosno cca 200.000,00 kuna godišnje te smanjenje emisije CO2 što iznosi cca 80.000,00 kgCO2 na godinu. Navedenim projektom predviđa se zamjena ukupno 361 komada postojećih rasvjetnih tijela sa ekološkom rasvjetom od natrija te ugradnja 50 komada regulatora polunoćnog rada na postojećim rasvjetnim tijelima u ulici Zelenice, a područje zahvata je naselje Vinež, Presika, Podlabin (ulice Karla Kranjca, Antona Selana, Rudarska), naselje Kature (ulica Istarska, Stari Katuri), ulica Marcilnica te ulica Zelenice.

 

Projekt „Lokalni programi za mlade“ Ministarstva socijalne politike i mladih

 

Loreta Blašković, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove i Ana Tavić iz Udruge za mlade Alfa Albona informirale su o rezultatima natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih za prioritetno područje „Lokalni programi za mlade“. Projekt je odobren, a njegova ukupna vrijednost je 85.000,00 kuna. Dio koji sufinancira Ministarstvo je 70.000,00 kuna (85%) te dio koji sufinancira Grad Labin je 15.000,00 kuna (15%).

 

Cilj projekta jest izrada strateškog dokumenta u kojem će se definirati kojim konkretnim aktivnostima, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih na području Grada Labina. Intencija je izraditi dokument pod nazivom „Lokalni program za mlade Grada Labina“ koji u sebi sadrži tematska područja djelovanja na čijoj osnovi su izrađeni prioriteti i mjere za unapređenje života mladih na području Grada Labina. Strateški dokument se donosi za period do 2020, a na temelju istog se donosi akcijski plan za kraće razdoblje, preporučeno na dvije godine.  

 

Priprema Proračuna Grada Labina za 2015. godinu – Konzultacije s građanima po Mjesnim odborima Grada Labina


Zoran Rajković, zamjenik gradonačelnika Grada Labina informirao je o novini koju gradska uprava provodi u cilju informiranja javnosti, a to je Savjetovanje s zainteresiranom javnošću. Trenutno se Savjetovanje provodi za Odluku o komunalnom redu i otvoreno je za prijedloge građana do 3. studenog 2014. Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina.

 

Također, informirao je o konzultacijama s građanima Grada Labina o Proračunu za 2015. godinu. Nakon prošlogodišnjih  konzultacija s građanima po mjesnim odborima Grada Labina oko utvrđivanja prioriteta od značaja za građane u Proračunu Grada Labina i ove godine pozivaju se građani da se uključe.

 

Konzultacije će se održati u sljedećim terminima:

 

13. LISTOPAD (PONEDJELJAK)

MO LABIN DONJI od 18,00 sati

14. LISTOPAD 2014. (UTORAK)
MO LABIN GORNJI od 18,00 sati

 

16. LISTOPAD 2014. (ČETVRTAK)

MO KAPELICA od 18,00 sati

 

20. LISTOPAD 2014. (PONEDJELJAK)

MO KATURE od 18,00 sati

 

21. LISTOPAD 2014. (UTORAK)

MO RABAC od 18,00 sati

 

22. LISTOPAD 2014. (SRIJEDA)

MO RIPENDA od 18,00 sati

 

23. LISTOPAD 2014. (ČETVRTAK)

MO VINEŽ od 18,00 sati

 

Utvrđeni prijedlog Proračuna bit će objavljen za e-raspravu na gradskom portalu www.labin.hr. Paralelno s konzultacijama po mjesnim odborima građani svoje prijedloge mogu dostavljati i putem e-pošte na proracun@labin.hr do 27. listopada 2014. godine.

 

 

proračun demetlika konzultacije