Održan sastanak sa mještanima Katura

Održan sastanak sa mještanima Katura

4.3.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Jučer je u Velikoj vijećnici Grada Labina održan sastanak sa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina na Starim Katurama, potpisnicima zahtjeva za izmjenu Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Gradonačelnik Grada Labina, Tulio Demetlika otvorio je sastanak osvrnuvši se na peticiju koju je u kolovozu potpisalo pedesetak vlasnika parcela. Kazao je da iako nije u potpunosti u skladu sa Zakonom prihvatili su je kao vid komunikacije.

Jednako kao u slučaju Kapelice i na Katurama se pokušalo udovoljiti većini primjedba. Bruno Ružić više je puta energično ponovio kako on neće dati parcelu od 7.000 metara po cijeni koju je odredio Grad, jer je smatra preniskom. Neke primjedbe odnosile su se na cjepkanje parcele u slučajevima gdje je predviđeno da nova cesta prođe kroz sredinu parcele.

 

Bilo je i primjedbi na širinu ceste, odnosno smatraju da je koridor od 30 m. preširok. Mještani Katura mišljenja su da će novim planom doći do ekspanzije gradnje, a time ujedno i stanovništva te će to predstavljati udar na dosad mirno naselje, a odraziti će se i na prometnu gužvu koja je već sada prisutna.

Čedomir Ružić na kraju sastanka kazao je da kući ide spokojniji jer se može pozvati na Članak 238. u kojem stoji da za novogradnju nije određeno da li će građevinski objekt biti S1 ili S2. Kazao je kako nije protiv izgradnje prometnice, ali traži jamstvo da će se kod izrade Detaljnog plana voditi brige o prijedlozima građana. Pozdravlja i odluku Grada da će otkupiti cijelo zemljište ukoliko prometnica prolazi sredinom parcele.

kature urbanistički plan čedomir ružić gospodarstvo primjedbe