Održan prijem povodom Međunarodnog dana volontera

Održan prijem povodom Međunarodnog dana volontera

6.12.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U petak je u prostorijama Grada Labina održan prijem povodom Međunarodnog dana volontera. Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika tom prigodom podsjetio je kako je u travnju 2009. godine potpisana Povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora koja je izraz volje Grada Labina i organizacija civilnog društva s ciljem stvaranja djelotvornih mehanizama i standarda koji će unaprijediti međusektorsku suradnju u Gradu, temeljeći se na vrijednostima moderne demokracije. Provođenjem programa i projekta udruga jača se partnerski odnos Grada i civilnog sektora, doprinosi razvoju civilnog društva te osnažuje potencijal neprofitnih organizacija, koje su na sebe preuzele dio skrbi o različitim grupama građana. Jačanjem socijalnog gospodarstva (neprofitnih organizacija) pojačava se stvaranje fleksibilnog zapošljavanja, uspostavljaju se snažne lokalne razvojne politike, promiče se usluga ljudima, aktivno građanstvo, socijalna suradnja i solidarnost.

 

U 2014. godini Grad Labin će s 492.000,00 financirati projekte i programe 16 udruga i institucija u području socijalne skrbi i zdravstva te s 130.000 kuna projekte i programe 15 udruga građana. Projekti kulture u 2014. godini sufinancirat će se u iznosu od 305.000,00 kuna, a u ovaj program uvršteni su programi/projekti 13 udruga i ustanova u kulturi. Za sufinanciranje 29 sportskih udruga i 3 školska kluba u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna.

 

Gradonačelnik je zahvalio volonterima na nesebičnom radu i uključivanju velikog broja građana koji kroz godine postižu sve bolje rezultate.

 

Loreta Blašković, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove zahvalila se volonterima na odazivu te čestitala Međunarodni dan volontera koji se još naziva i Dan dobrih ljudi. Također, podsjetila je na nove zakonske regulative s aspekta dodjele proračunskih sredstava udrugama i zakonitosti poslovanja jer je u 2015. godini najavljeno povećanja nadzora nad radom udruga i namjenskim trošenjem sredstava, te definiranje kriterija dodjele sredstava i načina podnošenja izvještaja od strane udruga.

 

Tom prigodom, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule predstavila je natječaj „Razvoj društva“ i natječaj „Mali projekti za bolje sutra“ koji će biti objavljeni tokom prosinca 2014. godine, a na koje se mogu prijaviti udruge, ustanove i mjesni odbori s područja Istarske županije.

 

 

 

 

volonteri prijem demetlika