Odobreno sufinanciranje troškova školske prehrane za 22 labinska učenika

Odobreno sufinanciranje troškova školske prehrane za 22 labinska učenika

22.5.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin je, kao osnivač Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Osnovne škole Matije Vlačića, 7. ožujka 2018. godine iskazao interes za suradnju sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, za sudjelovanje u projektu „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama u dvije hrvatske županije za drugo polugodište šk. god. 2017./2018.“

Na temelju prijava Zaklada „Hrvatska za djecu“  odobrila je 12.221,00 kn za sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u osnovnim školama, točnije za  22 učenika labinskih osnovnih škola. Odobreno sufinanciranje odnosi se na 3 prijavljena učenika iz Osnovne škole „Matija Vlačić“ te 19 učenika Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“.

Sufinanciranje će se osigurati po osnovi 1 obrok dnevno po djetetu u iznosu od 5,50 kn po obroku. Za ostvarivanje prava za sufinanciranje morali su biti zadovoljeni uvjeti da dijete bude polaznik jednog od osam razreda osnovne škole koja je u nadležnosti nekog od naprijed spomenutih osnivača osnovnih škola, te da prihod obitelji u kojoj živi dijete ne iznosi više od 2.000,00 kn po članu zajedničkog kućanstva za razdoblje od 1.1.2017. do 28.2.2018.


Link
sufinanciranje marenda djeca