Odluke Poglavarstva Općine Kršan održane dana 29. 02. i 04.03.

Odluke Poglavarstva Općine Kršan održane dana 29. 02. i 04.03.

6.3.2008. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Općine Kršan predstavnici tvrtke «Eurokonzalting» iz Pule izložili su Studiju opravdanosti osnivanja poduzeća u vlasništvu Općine Kršan. Razlozi izrade Studije bili su: dobiti odgovor na pitanje o financijskoj isplativost projekta osnivanja trgovačkog društva u vlasništvu Općine, utvrditi čimbenike koji mogu utjecati na odluku o osnivanju društva, istražiti prednosti i slabosti projekta osnivanja trgovačkog društva i odrediti raspon isplativosti. Uz utvrđivanje osnovnih čimbenika koji mogu utjecat na isplativost projekta (npr. pronalaženje adekvatnog kadra, obim i efikasnost zadovoljenja javnih potreba, usklađenost s postojećim trendovima na tržištu i mogućnost aplikacije na predpristupne fondove EU) prednosti Projekta su sljedeće: Financijska isplativost na razini 20 do 25%, brz povrat ulaganja, visoka razine kontrole poslovanja, efikasnije zadovoljenje javnih potreba i to u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, te usklađenost s Zakonom o komunalnom gospodarstvu.Vezano uz gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kršan donesena je odluka da se pristupa ciljanoj dopuni Strategije razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan koju će i izvršiti dosadašnji izrađivač strategije Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Kod dopune Strategije uzet će se u obzir sadašnje stanje u Čepić polju, a to je prodaja farme i potreba zemlje za djelatnost farme.

Na sjednici Poglavarstva utvrđene su Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog Poglavarstva Općine Kršan kojim se dosadašnji Poslovnik uskladio s Statutom Općine Kršan, te je utvrđena mogućnost imenovanja dva zamjenika načelnika, odnosno dva zamjenika predsjednika Poglavarstva.

Donijeta je također Odluka da se pristupa izradi projektne dokumentacije za izvođenje radova na kanalizaciji Plomin – Istočni dio, koja će se povjeriti tvrtci Rijekaprojekt- Vodogradnja iz Rijeke.

Na sjednici Poglavarstva donijeta je Odluka o upućivanju poziva za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave trojici kandidata – tvrtkama «Entrada» iz Šušnjevice, «Dives» iz Labina i «Dubralexa» iz Kršana. Također je donijeta Odluka o upućivanju poziva za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja uređenje živica trojici kandidata – tvrtkama: «Istarske ceste» iz Pule, Zajednički obrt «Krt» iz Livada i Obrt «Put» iz Potpićna. Također su imenovana tročlana Povjerenstva koja će provoditi postupke prikupljanja ponuda prema Odluci Općinskog vijeća.Poglavarstvo je primilo na znanje Izvješće o izvršenom uređenju 271 stabala u Potpićnu.
Prihvaćena je ponuda Radio Labina za oglašavanjem, te će se pristupiti potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji u 2008. godini.


Također je na sjednici utvrđeno da se pristupa izradi troškovnika za uređenje fasade zgrade u Čepićima u kojoj je Općina Kršan vlasnik jednog od dva postojeća stana, koji će izraditi ovlaštena osoba.


U okviru socijalnog programa dodijeljena je pomoć u vidu pokrivanja djela troškova pogreba obitelji korisnika Socijalnog programa i sufinanciranje putnih troškova privatne zdravstvene njege bolesnika M. Dupor Krizmanić – med. sestre iz Rapca.


Predstavniku zajednice bošnjačke nacionalne manjine na području Općine Kršan odobrena su sredstva u visini od 3.000,00 kn za sufinanciranje proslave Dana žena koji organiziraju u Rijeci.
Poglavarstvo je upoznato sa odredbama Zakona o savjetima mladih radi poduzimanja potrebnih radnji u svezi osnivanja savjeta na području Općine Kršan.

http://www.krsan.hr

Kršan Poglavarstvo odluke sjednica sufinanciranje