Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture, odgoja i obrazovanja te civilnog društva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016.godinu

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture, odgoja i obrazovanja te civilnog društva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016.godinu

12.5.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

Općina Raša je u skladu s člankom 29. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša, provela Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture, odgoja i obrazovanja te civilnog društva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016.godinu.
Općinska načelnica Općine Raša, prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj, donijela je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture, odgoja i obrazovanja te civilnog društva koje provode udruge na području Općine Raša za 2016.godinu.

 

 

rasa.hr

 

 

kultura općina raša natječaj odgoj financiranje udruge