Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2016.godinu koje provode udruge

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2016.godinu koje provode udruge

30.3.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport

Općina Raša je u skladu s člankom 29. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša, provela Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2016.godinu,


Općinska načelnica Općine Raša, prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj, donijela je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2016.godinu koje provode udruge.

 

 Odluka-sport.pdf

 

 

rasa.hr

 

 

raša financiranje sportske udruge sport