Odbijenica Ministarstva kulture MKS-u i Labin Art Expressu za opremanje DKC Lamparna

Odbijenica Ministarstva kulture MKS-u i  Labin Art Expressu za opremanje DKC Lamparna

27.1.2019. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Kultura

Hrvatska glazbena mladež nije dobila sredstva za opremanje, odnosno nabavu glasovira u Međunarodnom kulturno centru HGM u Grožnjanu, kao ni za projektiranje nove dvorane MKC HGM u Grožnjanu * Na listi odbijenih Ministarstva kulture je i Labin Art Express XXI kojem je Ministarstvo odbilo sredstvo za investicijsko održavanje i opremanje KuC-a Lamparna

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na svojim stranicama redovno objavljuje i liste odbijenih programa. Kada je riječ o odbijenima u dijelu Investicijskih potpora za 2019. zaključno s 16. siječnjem ove godine, na listi odbijenih dugoj čak 30 kartica nalazi se 425 programa. Među njima je i tridesetak programa čiji su organizatori iz Istre ili je pak riječ o projektima koji se realiziraju u Istri.

Gradske knjižnice bez potpore

Tako je na listi Ministarstva naslovljenoj "Odbijeni programi - Investicijska potpora u 2019." Ansambl slobodnog plesa Liberdance, koji je ostao bez potpore Ministarstva za Kazalište Kamenjak, rezidencijalni, produkcijski i distribucijski centar. Odbijen je i zahtjev Gradske knjižnice i čitaonice Pula za nabavu e-čitača za posudbu, kao i Gradske knjižnice Poreč za program "Knjiga u papučama" i stavku Informatizacija ustanove u kulturi. Hrvatska glazbena mladež nije dobila sredstva za opremanje, odnosno nabavu glasovira u Međunarodnom kulturno centru HGM u Grožnjanu, kao ni za projektiranje nove dvorane MKC HGM u Grožnjanu.

Javna ustanova Pula Film Festival dobila je odbijenicu za nabavu platna za Arenu i mobilno platno na napuhavanje za 66. Pulski filmski festival. Na listi odbijenih je i Labin Art Express XXI kojem je Ministarstvo odbilo sredstvo za investicijsko održavanje i opremanje KuC-a Lamparna.

Potporu Ministarstva, unatoč njihovim zahtjevima

neće dobiti ni nekoliko istarskih općina. Tako je Općina Gračišće ostala bez potpore za rekonstrukciju zgrade javne namjene   "Kašća"- kulturni i turističko informativni centar u Gračišću.

Općina Medulin neće dobiti traženu potporu za izradu projektne dokumentacije za Kulturni dom Medulin. Općina Motovun nije dobila potporu za sanaciju unutarnjeg dijela segmenta A motovunskih zidina, odnosno dovršenje obnove. Općini Novigrad odbijena su sredstva za tri projekta - za uređenje pješačke površine na Obali kraljice Elizabete Kotromanić, potom za

Pomorsko-ribarsku zbirku te za rekonstrukciju središnjeg dijela parka, odnosno općinskog perivoja u Novigradu. Općina Tinjan ostala je bez potpore za rekonstrukciju zgrade a radi osnivanja kulturnog centra i smještaja Zavičajne zbirke "Enriko Depiera". Općina Žminj neće dobiti potporu Ministarstva za hitnu sanaciju krova trijema (lopice) crkve Sv. Križa.

Bez novih stolica i krovišta

Odbijenicu je dobilo i Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja, za projekt opremanja galerije gledališta kazališta Antonio Gandusio novim stolicama. Pučko otvoreno učilište u Pazinu nije dobilo sredstava za projekt sanacije krovišta na zgradi Spomen doma.

Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule ostat će bez potpore za opremanje uredskog prostora. Savezu udruga Rojca izostala je potpora za nabavu informatičke opreme, računalnih usluga i programa Dnevnog boravka Društvenog centra Rojc. Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja neće dobiti potporu za Klub Kotač, odnosno nabavu opreme za realizaciju programa.

Udruga Mediteranski kiparski simpozij na listi odbijenih je s projektom adaptacije/sanacije informativnog centra i amfiteatra Dolac u Parku skulptura Dubrova. Udruga Metamedij neće dobiti sredstava za investicije u svojim prostorima, a Udruga Volim Istru ostat će bez potpore za nabavu razglasa. (Bojana ĆUSTIĆ JURAGA)

lae labin art express novac potpora ministarstvo kulture odbijenica kuc lamparna dkc lamparna lamparna