Od početka iduće godine i Općina Kršan uvodi komunalnu naknadu

Od početka iduće godine i Općina Kršan uvodi komunalnu naknadu

22.10.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Kršanau prvom su se čitanju vijećnici upoznali s Nacrtom odluke o komunalnoj naknadi. Naime, Općina Kršan jedina je jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja ne naplaćuje komunalnu naknadu, a što je i zakonski dužna činiti. Komunalnu naknadu plaćat će vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora,  poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevnog zemljišta.

U Nacrtu odluke utvrđen je pet zona za naplaćivanje komunalne naknade, kao i koeficijenti namjene nekretnine. Kako će se koristiti sredstva dobivena komunalnom naknadom načelnik Općine Kršan Valdi Runko: (ton – Valdi Runko). A godišnje će se temljem naplate komunalne naknade uprihodovati: (ton – Valdi Runko 1). Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi upućen je na javnu raspravu, odnosno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje traje 15 dana, nakon čega će se naći na usvajanju na Općinskom vijeću. Komunalna naknada će se početi naplaćivati od 1. siječnja iduće godine.

 

 

komunalna naknada općina kršan naknada valdi runko