Od danas se Gradu Labinu podnose zahtjevi za sufinanciranje školskog pribora

Od danas se Gradu Labinu podnose zahtjevi za sufinanciranje školskog pribora

19.7.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Grad Labin će i ove godine sufinancirati nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Labina.

Pravo na pomoć za nabavku školskog pribora ostvaruju roditelji koji ispunjavaju jedan od uvjeta: roditelji koji su korisnici gradskog socijalnog programa, uvjet prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi grada Labina, posebni uvjet – ukoliko je učenik dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, te uvjet dječjeg doplatka (samohrani roditelji koje ostvaruju pravo na dječji doplatak, obitelji s troje i više malodobne djece koje ostvaruju pravo na dječji doplatak, sve obitelji čiji prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 33,66% (1.119,53 kn) proračunske osnovice a ostvaruju pravo na dječji doplatak).

Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je predočiti slijedeću dokumentaciju: Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarivanju prava na doplatak za dijete, rodni list za djecu, te popuniti zahtjev sa podacima o djetetu za koje se pravo traži.

Navedena dokumentacija sa ispunjenim zahtjevom može se predati na porti Grada Labina ili dostaviti putem maila na iva.rl@labin.hr od danas, 19. srpnja 2022. a bonovi će se od utorka 16. kolovoza do petka 3. rujna, radnim danom od 9 do 15 sati moći preuzeti na porti Grada Labina.

Pomoć za nabavku školskog pribora dodjeljuje se u obliku bonova, koji iznose 250 kuna za učenike nižih razreda osnovne škole, 300 kuna za učenike viših razreda, te 350 kuna za učenike srednjih škola.

Sredstva za sufinanciranje školskog pribora u visini od 40.000,00 kn osigurana su u ovogodišnjem proračunu Grada Labina.

Zahtjevi se nalaze u nastavku ove objave, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 866-842 ili na mail iva.rl@labin.hr

sufinanciranje školski pribor obrazovanje