Od danas pa do 15. rujna na snazi Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova

Od danas pa do 15. rujna na snazi Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova

15.6.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna na području Grada Labina primjenjuje se Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova („Službene novine Grada Labina“ broj 18/15.).  Zabrana se odnosi na  zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine na  području:

  • Krajobrazne cjeline – Istarsko priobalje utvrđene Prostornim planom uređenja Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 15/04., 04/05. , 17/07. , 09/11. i 01/12.)


  • starogradske jezgre Labina sa Titovim trgom, Rialtom te ulicama Aldo Negri, Sveta Katarina i Paolo Sfeci.


PRILOG:

Grafički prikaz Istarskog priobalja

građevinski radovi privremena zabrana građevinskih radova grad labin turizam