Od 2030. i žene u mirovinu s navršenih 65 godina

Od 2030. i žene u mirovinu s navršenih 65 godina

22.10.2010. // HRT // Objavljeno u kategoriji Društvo

Hrvatski sabor izmijenio je danas Zakon o mirovinskom osiguranju, po kojemu će žene od 2030. u starosnu mirovinu odlaziti isto kao i muškarci, s navršenih 65 godina života.

 

Na prijedlog vlade, Sabor je većinom glasova izmijenio spomenuti zakon, koji predviđa 20 godina prijelaznog razdoblja za postupno izjednačavanje dobi žena i muškaraca za starosnu mirovinu, pa će žene u starosnu mirovinu s navršenih 65 godina ići od 2030.

U odnosu na prvo čitanje tog zakonskog prijedloga, ublažena je penalizacija za prijevremeni odlazak u mirovinu u rasponu od 0,34 posto do 0,15 posto po mjesecu ranijeg odlaska u mirovinu, a ukupno bi to bilo najviše od 9 do 20 posto za pet godina ranijeg umirovljenja.

Zastupnici su izmijenili i Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Tim se zakonskim izmjenama smanjuju poticajna proračunska sredstva koja se odobravaju dobrovoljnom mirovinskom društvu za članove takvog fonda s 25 na 15 posto od uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do 5000 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Sabor je izglasao i Ustavni zakon o provedbi Ustava koji predviđa rok od šest mjeseci, u kojem se s lipanjskim ustavnim promjenama mora uskladiti niz zakona iz područja obrane, pravosuđa i ljudskih prava te izborni zakoni za parlamentarne i predsjedničke izbore. Za usklađivanje Ustavnog zakona o Ustavnom sudu predviđen je, pak, rok od godinu dana.

Donesen je paket zakona kojima se, sukladno vladinom Programu gospodarskog oporavka, predlaže reorganizacija, odnosno spajanje ili ukidanje raznih agencija, zavoda, fondova i drugih tijela s javnim ovlastima.

Donesen je tako Zakon o prestanku rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, čije poslove preuzima Ministarstvo gospodarstva, kao i Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za regionalni razvoj, čije postojanje u vladi smatraju neracionalnim. Poslove tog fonda, kao i provedbu projekata, nastavit će provoditi Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Izglasan je i Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje, čije poslove preuzima Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a čime će se, tvrde u vladi, postići racionalizacija i smanjiti troškovi.

Sabor je izmijenio Zakon o šumama, po kojemu Šumarska savjetodavna služba više neće djelovati kao samostalno tijelo, već u okviru Hrvatskih šuma.

Izmijenjen je i Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, po kojemu se Hrvatski geodetski institut pripaja Državnoj geodetskoj upravi, dok se izmjenama Zakona o športu Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga pripaja Hrvatskom zavodu za toksikologiju.

Izmjenama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo taj centar preuzima poslove Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Izmijenjen je Zakon o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, kao i Zakon o posredovannju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Potvrđen je Ugovor o jamstvu između Vlade RH i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije infrastrukture Luke Šibenik.

Sabor je zaključio ovodtjedno zasjedanje, a sjednicu nastavlja u srijedu, raspravom o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja premijerki Jadranki Kosor, koji su temeljem potpisa 58 zastupnika u proceduru uputili zastupnici SDP-a, HNS-a, IDS-a, HSU-a, HSP-a i Hrvatskih laburista.

 

žene radnice radnik posao radno mjesto radni odnos penzija mirovina starost društvo