Od 15. lipnja do 15. rujna 2020. na snazi Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova

Od 15. lipnja do 15. rujna 2020. na snazi Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova

16.6.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna na području Grada Labina primjenjuje se Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova („Službene novine Grada Labina“ broj 18/15.).  Zabrana se odnosi na  zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine na  području:

·         Krajobrazne cjeline – Istarsko priobalje utvrđene Prostornim planom uređenja Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 15/04., 04/05. , 17/07. , 09/11. i 01/12.)

·         starogradske jezgre Labina sa Titovim trgom, Rialtom te ulicama Aldo Negri, Sveta Katarina i Paolo Sfeci.

 

PRILOG:

1.    Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova

2.       Grafički prikaz Istarskog priobalja

krajobrazna cjelina zabrana radova zabrana zemljanih radova ppu grada labina