Očekuje se sporna naplata komunalne naknade od Rockwoola

Očekuje se sporna naplata komunalne naknade od Rockwoola

28.12.2015. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Sa sedam glasova za i tri protiv općinski su vijećnici izglasali proračun za iduću godinu, u iznosu od 19,1 milijun kuna te projekcije za 2017. i 2018. u iznosu od 11,5 milijuna kuna. Na prijedlog proračuna zaprimljen je samo jedan amandman, i to od  Jasmine Slivar (nezavisne vijećnice). Slivar je zatražila da se za projekt uređenja Parka Švići ponovno predvidi 25 tisuća kuna, koliko je bilo planirano i u proračunima posljednje dvije godine, ali ništa od planiranog nije izvršeno pa je ta stavka jednostavno skinuta.

Amandman je podržan, a predsjednik Vijeća Silvan Juran predložio je da se iznos od 25 tisuća kuna uzme sa stavke asfaltiranja nerazvrstanih cesta.

Vijećnik Branko Ružić (ID) dao je primjedbu na visinu proračuna koji je po njemu predložen nerealno visokim, jer je od ovogodišnjeg realizirano tek 6,8 milijuna kuna prihoda te je predloženih 19,1 za narednu godinu ocijenio napuhanim i zapitao se od kojih se izvora namjerava uprihoditi taj iznos.

- Vi dobro znate da smo u sporu s tvornicom Rockwool zbog komunalne naknade. Od naknade u visini 5,6 milijuna uplatili su tek 1,9 milijuna kuna, a za neplaćeni iznos vodimo sudski spor. Visoki upravni sud donio je presudu u korist Općine Pićan, čekamo povratak na nižestupanjski sud. Nećemo se odreći tih sredstava kao ni pripadajućih  kamata te je očekivano da ih planiramo, odgovorio je Ružiću predsjednik vijeća Silvan Juran. (K. Š. PERKOVIĆ)

 

pićan komunalna naknada rockwool