Objavljeni natječaji za imenovanje ravnatelje Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin i OŠ Matije Vlačića

Objavljeni natječaji za imenovanje ravnatelje Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin i OŠ Matije Vlačića

22.5.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Temeljem članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i  članka 103. Statuta Osnovne škole Matije Vlačića Labin, Školski odbor Osnovne škole Matije Vlačića Labin raspisuje


N  A  T  J  E  Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Matije Vlačića Labin

i


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 52. Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina  Verbanac“  Labin  (KLASA:601-05/22-01/01,  URBROJ:2144-22-04-22-85  od  5.prosinca 2022. godine) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ (KLASA:601-05/23-01/01, URBROJ:2144-22-04-23-57 od 12. svibnja 2023. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin raspisalo je Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin.


Prijave na natječaj zaprimaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja. 

Foto: ilustracija,pixonio, free

natječaj ravnatelj oš matija vlačić dječji vrtić pjerina verbanac