Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2022./2023. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2022./2023. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina

2.10.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Gradonačelnik Grada Labina dana 30. rujna 2022. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2022./2023. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina. U školskoj/studijskoj godini 2022./2023., Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to:


a)    Dosadašnjim stipendistima u skladu sa zaključenim ugovorima


b)    Novim stipendistima, temeljem raspisanog natječaja za dodjelu stipendija i to:


-       Šest (6) –  stipendija učenicima srednjih škola


-       Devet (9) – stipendija studentima prve godine deficitarnih studija


-       Pet (5) – stipendija studentima prve godine svih studija


-       Šest (6) – stipendije studentima druge do šeste godine deficitarnih studija


-       Četiri (4) – stipendije studentima druge do šeste godine svih studija.


Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada Labina u trajanju od najmanje 12 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva za stipendiju, ukoliko se redovno školuju / studiraju izvan mjesta prebivališta i ukoliko ne primaju drugu stipendiju po bilo kojoj osnovi, izuzev stipendije privatnog poduzeća ili obrta, čiji je iznos manji ili jednak iznosu gradske stipendije u tekućoj školskoj / akademskoj godini, te ukoliko nisu stariji od 26 godina.


Učenici koji polaze nastavu izvan područja Grada Labina za zvanja koja se stječu završetkom postojećih programa pri Srednjoj školi u Labinu ne mogu ostvariti pravo na stipendiju po Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog interesa za Grad Labin. Učenici koji polaze bilo koji od gimnazijskih programa, ne mogu ostvariti pravo na stipendiju po Pravilniku, ukoliko u školskoj godini u kojoj se natječu za stipendiju pri Srednjoj školi u Labinu postoji barem jedan gimnazijski program.


Učenici i studenti koji ostvaruju dohotke s osnove radnog odnosa ne ostvaruju pravo na stipendiju. Ostale kriterije i uvjete za dobivanje stipendije pročitajte u aktima u prilogu.


Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonačelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu kojeg se može dobiti u prilogu ove obavijesti, u zgradi Grada Labina i na službenoj stranici Grada Labina www.labin.hr/stipendije


Natječaj je otvoren od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina i to od 30. rujna 2022. godine do 31. listopada 2022. godine.


Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Cjelokupni tekst natječaja s pripadajućim obrascima i aktima preuzmite u privitku.

 

Dokumentacija ovdjeFoto: Pixonio, free


stipendije obrazovanje