Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga javnih priznanja Grada Labina

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga javnih  priznanja Grada Labina

28.5.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Poglavarstvo Grada Labina objavilo je 28. svibnja 2008. godine na Oglasnoj ploči Grada Labina Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Labina.

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavlja se u Ured Grada Labina, Komisiji za dodjelu priznanja Grada Labina, sa naznakom "ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LABINA", Labin, Titov trg 11, najkasnije do 30. lipnja 2008. godine.

Na temelju članka 12. stavak 6. Odluke o javnim priznanjima Grada Labina
("Službene novine Grada Labina", broj 11/04.), Poglavarstvo Grada Labina na
sjednici 28. svibnja 2008. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV


za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Labina
I
Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Grada Labina za 2008. godinu, i to:
1. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA može se proglasiti
državljanin RH ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima posebno
pridonio promicanju značaja i ugleda Grada, te ostvarivanju i razvoju odnosa Grada s
drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.
2. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji
su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku
određene ili više djelatnosti od značaja za Grad i čiji rad i djelo predstavlja trajno
dobro od značaja za Grad.
3. GODIŠNJA NAGRADA dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za
stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom prethodne godine.
4. ZAHVALA dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za
donacije, humanitarne ili slične aktivnosti, te za uspješnu suradnju s ustanovama i
tijelima Grada.
5. PRIZNANJE se dodjeljuje domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u
radu iz pojedine oblasti, za postignuće u radu, te za doprinos promidžbi Grada.
II
Inicijativu za dodjelu javnih priznanja iz točke I ovog Poziva mogu Komisiji za
dodjelu priznanja Grada Labina (u daljnjem tekstu: Komisija), podnijeti članovi
Komisije, radna tijela i vijećnici Gradskog vijeća, Gradsko poglavarstvo, te udruge
građana i druge pravne i fizičke osobe sa područja Grada.

III
Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se Komisiji u pisanom obliku i
mora sadržavati:
ime i prezime odnosno naziv predlagatelja
-
prebivalište odnosno sjedište predlagatelja
-
ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje
-
(predloženik)
životopis predloženika
-
naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže
-
pisano obrazloženje i opis značajnih dostignuća i doprinosa radi kojih se
-
predlaže dodjela javnih priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis
objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih
rezultata i sl.).
IV
Podnositelj inicijative je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše 15 riječi
iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili postignuće, vrijednost djela,
ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
V
Inicijativa za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom
dokumentacijom dostavlja se u Ured Grada Labina, Komisiji za dodjelu priznanja
Grada Labina, sa naznakom "ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA LABINA",
Labin, Titov trg 11, najkasnije do 30. lipnja 2008. godine.


PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA
Tulio Demetlika

 

Foto: arhiva

 

javni poziv priznanje zahvalnica prijedlozi komisija priznanje Grada Labina Labin