Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

Objava natječaja za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina

18.1.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13. i 3./16.), sukladno Proračunu Grada Labina za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.16./18.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) Gradonačelnik Grada Labina 18. siječnja 2019. objavljuje:

  1. Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2019.
  2. Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2019. godinu
  3. Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2019. godinu - Razvoj civilnog društva


Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

Detaljnije saznajte klikom na naziv traženog natječaja.


Foto: LC Labin.com

grad labin natječaj udruge kultura zdravstvo neprofitne organizacije