Objava kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada Labina

Objava kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada Labina

20.5.2024. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Labina, na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 26. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.),  i članka  16. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 4/24..), utvrđuje pravovaljanim i objavljuje KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VINEŽ, LABIN GORNJI, LABIN DONJI, LABIN KATURE, RIPENDA, RABAC I KAPELICA.


Liste ovdje


liste za mjesne odbore mo labin.mjesni odbori