Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017. g.

Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017. g.

31.1.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Općina Raša dana 30. siječnja 2017. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2017. g. 

Udruge sukladno ovom Natječaj mogu podnijeti prijave koje se odnose na sljedeća programska područja: kultura, socijalna skrb, civilno društvo, poljoprivreda, a prema prioritetnim aktivnostima definiranim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša, a slijedom Odluke Općinske načelnice o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2017. godinu.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti. 

Za samu prijavu na natječaj koristite dokumente iz priloga pod rednim brojevima od 1 do 6
 
Dokumentacija ovdje rasa.hr
 

raša udruge natječaj financiranje općina raša