Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2016. godini - Razvoj civilnog društva

Objava Javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2016. godini - Razvoj civilnog društva

30.1.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst i 8/13.) Gradonačelnik Grada Labina objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2016. godini - Razvoj civilnog društva. Objavljuje se Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2016. godini – Razvoj civilnog društva.

 

Sukladno ovom Natječaju udruge mogu prijaviti programe i projekte sukladno prioritetnom području:

  

1. Promicanje vrijednosti i čuvanje tradicije NOB-a i Domovinskog rata

- Skrb za sudionike i žrtve rata

- Pozitivna percepcija javnosti

 

2. Unapređenje života osoba starije životne dobi

- Ostvarivanje društvenih i materijalnih interesa umirovljenika

- Poboljšanje materijalnog i društvenog standarda u skladu s pravom umirovljenika na uživanje u stečenim pravima

- Međusobna suradnja i pomoć

 

3. Očuvanje karnevalskih običaja

- Organizacija karnevalskih svečanosti

 

4. Djeca i mladi

- organiziranje slobodnog vremena

- poticanje mladih na volonterstvo

- promocije edukacijskih programa i zdravih stilova života

 

5. Zaštita životinja

- zbrinjavanje, udomljavanje i liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

- provođenje propisanih mjera nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima

- sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

- edukacija i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja

 

6.  Zaštita okoliša i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

- promicanje svijesti o nužnosti zaštite okoliša i sprečavanje budućeg onečišćenja

- zaštita endemskih vrsta, ljekovitog i samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva

- unapređenje i razvoj pčelarstva

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 29. veljače 2016. godine.

 

Cjelokupni tekst natječaja i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti

  ovdje

 

 

udruge financiranje natječaj civilno društvo