Objava Javnog natječaja za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2016. godinu

Objava Javnog natječaja za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2016. godinu

23.2.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16. i 2/16.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst i 8/13.) i Kulturne strategije Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.6/13.) Gradonačelnik Grada Labina objavljuje

 

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata

 iz područja kulture za 2016.

 

Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata udruga, samostalnih umjetnika te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost a čiji je rad usmjeren prema sljedećim prioritetnim područjima:

 

a) Likovna i galerijska djelatnost

b) Glazbena, glazbeno scenska i filmska djelatnost

c) Manifestacije i festivali u kulturi

d) Poticanje i unaprjeđenje kulturno-umjetničkog amaterizma

e) Programi poticanja kulturnog identiteta Grada i njegovanja cakavice

 f) Izdavačka djelatnost koja prvenstveno promovira jezik, običaje i kulturno nasljeđe Labina        

 g) Programi novih medijskih kultura i kulture mladih

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 9. ožujka 2016. godine.

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: javnost@labin.hr.

 

Natječajnu dokumentaciju u tiskanom obliku treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici) na sljedeću adresu:

 

 

Grad Labin, Titov trg 11, 52 220 Labin

„NE OTVARATI - Javni natječaj za predlaganje programa i projekata

 iz područja kulture za 2016.“

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

 

 

Dokumentacija ovdje

 

 

udruge natječaj financiranje kultura