Objava druge ponovne javne rasprave – Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

Objava druge ponovne javne rasprave – Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

18.6.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17. i 114/18.),  Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune (Službene novine Grada Labina broj 16/17. i 16/18.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA  022-05/19-01/2-161, URBROJ: 2144/01-01-19-1  od  07. lipnja 2019. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, objavljuje Drugu ponovnu javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Labina

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici http://www.labin.hr/objava-ponovne-javne-rasprave-prijedlog-iv-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-grada-labina.

javna rasprava ppu labin prostorni plan uređenja