Obilježen Dječji tjedan u OŠ Ivo Lola Ribar

Obilježen Dječji tjedan u OŠ Ivo Lola Ribar

12.10.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ od 1. do 5.listopada obilježen je Dječji tjedan koji je započeo „Međunarodnim danom djeteta“ (ponedjeljak – prvi dan u Dječjem tjednu). 

Na satu razrednog odjela  razgovaralo se o dječjim pravima s posebnim naglaskom na 11. listopada kada se obilježava Međunarodni dan djevojčica, izrađivali su se plakati i uređivali panoi. Mladi vijećnici i učenici šestih razreda  pisali su poruke djece odraslima koje su potom predstavnice Vijeća učenika i Vijeća mladih dijelile prolaznicima na obližnjoj tržnici. Učenici predstavnici i njihovi zamjenici u Vjeću učenika sudjelovali su u aktivnosti „Zamjena uloga: učitelj-učenik“,  te su održali jedan nastavni sat ili dio sata u svom razrednom odjelu povodom Dana učitelja. Mladi vijećnici naše škole posjetili su Centar „Liče Faraguna“ gdje su sudjelovali u glazbenoj radionici, plesu i druženju.

Učenici produženih boravka naše škole zajedno sa svojim učiteljicama sudjelovali su u sportskima igrama, razgovarali o pravima i dužnostima djece, izrađivali su tematske plakate, likovne i kreativne radove, šetali, pisali poruke odraslima i igrali  memori na temu Dječjih prava. U PŠ Vinež zamijenili su  svoje uloge “učitelj-učenik“ i organizirali zanimljivu aktivnost „Zagonetke-igra-poezija“, te u matičnoj školi zajedno sa školskom knjižničarkom već tradicionalno sudjelovali u  projektu „Čitajmo petkom – Odrasti na najlakši način“ gdje su učenici govorili o svojim talentima i uspomenama.

Grad Labin je i ove godine svu djecu mlađih razreda nagradio dječjim filmom „Nevjerojatna priča o divovskoj krušci“ u Kinu Labin koji je djecu posebno oduševio. Učenici četvrtih razreda posjetili su gradsku upravu i upoznali se sa radom upravnih odjela te posjetili gradonačelnikov ured. Sa radom gradske uprave upoznali su ih pročelnici odjela koji su i odgovarali na brojna i zanimljiva pitanja. Pri posjetu uredu Gradonačelnika, učenike je primila zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada. Posjet je završio zajedničkim druženjem u Velikoj vijećnici Grada Labina gdje im je i prikazan način rada gradskog vijeća, te odgovoreno na sva pitanja.

Nizom aktivnosti za djecu i s djecom nastojalo se skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu. Sva djeca zaslužuju da na jednak način ostvaruju svoja prava.

OŠ Ivo Lola Ribar, Labin


dječji tjedan oš ivo lola ribar labin