[Obavijest PU Istarske] Za ponovnu prijavu prebivališta - rok 29. prosinca 2014. godine

[Obavijest PU Istarske] Za ponovnu prijavu prebivališta - rok 29. prosinca 2014. godine

17.12.2014. // PU Istarska // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Policijska uprava istarska podsjeća građane na njihove obveze iz Zakona o prebivalištu (NN 144/12 i 158/13) i na rok do kojeg su ih obvezni izvršiti, a koji istječe 29. prosinca 2014. godine.   

 

 

PODSJEĆAMO, DO 29. PROSINCA 2014. GODINE TREBAJU P O N O V N O PRIJAVITI PREBIVALIŠTE:

  • Građani koji su na dan 29. prosinca 2012. godine imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana (a nisu izvadili novu);
  • Građani koji nikad nisu ishodili osobnu iskaznicu;
  • Građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese, npr. bb, 0 i sl).

Ukoliko ne ispune ovu obavezu, po službenoj će se dužnosti izvršiti odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.

 

Tko treba odjaviti prebivalište u RH?

Obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili.

 

Kako se prebivalište odjavljuje?

Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja.

Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, već ostaje hrvatski državljanin, samo što nema pravo na osobnu iskaznicu, jer je riječ o javnoj ispravi kojom se, između ostalog, dokazuje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

Tko ne treba odjavljivati prebivalište u RH?

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ali, osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji/ konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području boravi te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl, a u nekim slučajevima svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu). Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.

Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Hrvatskoj, već su dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka roka od 5 godina, a zatim, ako i dalje budu boravile u inozemstvu,  dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog proteka razdoblja od tri godine.

 

Odjava lažnog prebivališta

Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno) ili više ne žive na adresi prijavljenog prebivališta, dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno prijaviti prebivalište na adresi gdje stvarno žive, ukoliko žive u Hrvatskoj. Ako same ne odjave prebivalište nadležna policijska uprava ili postaja će pokrenuti postupak odjave njihovog prebivališta po službenoj dužnosti.

 

Obveza građana koji su 29. prosinca 2012. već boravili u inozemstvu dulje od godinu dana

Građani koji su se s danom 29. prosinca 2012. već nalazili u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su uz određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29. prosinca 2014. o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Navedenu obvezu mogu izvršiti posredstvom diplomatke misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području borave, uz navođenje razloga privremenog boravka i prilaganje odgovarajuće dokumentacije. Ako ne ispoštuju ovu obvezu za njih će se pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

 

Osobe obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja

Osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili na drugi način nisu stambeno zbrinute u Hrvatskoj te se zbog toga nalaze u inozemstvu, moraju do 29. prosinca 2014. o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju/konzularni ured Republike Hrvatske. U protivno će se i za njih pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

 

Odjava prebivališta ne znači gubitak hrvatskog državljanstva niti gubitak vlasništva nad nekretninom

Odjava prebivališta osobe s adrese nekretnine koje je vlasnik ne utjeće na pitanje vlasništva nad tom nekretninom. Također, odjava prebivališta ne utječe na pitanje državljanstva. Osoba i dalje može imati hrvatsku putovnicu u koju će biti upisana adresa stanovanja u inozemstvu.

prebivalište osobna iskaznica oi dokumenti