Obavijest o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

Obavijest o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina

9.7.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

U „Službenim novinama Grada Labina“ broj 7/18 od 29. lipnja 2018. godine objavljena je Odluka o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji.

 Pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti:

a) sadašnji zakupnik 

b) iznimno i zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Gradom Labinom u trajanju kraćem od 5 godina 

c) sadašnji korisnik toga prostora koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost i koji zakupni odnos je trajao neprekidno najmanje pet godina, uz uvjet da je za cijelo razdoblje korištenja toga prostora plaćao Gradu Labinu naknadu za korištenje i sve troškove koji proizlaze iz korištenja toga prostora 

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana od dana javne objave popisa poslovnih prostora, zaključno do 08. listopada 2018.godine.

 Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se pismeno u zatvorenoj omotnici sa naznakom “PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI” i predaje se:

- neposredno u pisarnicu Grada Labina, u uredovno radno vrijeme ili 

- poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, Titov trg 11, 52220 Labin. 

Zainteresirani se za informacije mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom (II. kat – soba 24 A) i na telefonski broj 052/866-830.

Odluku o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji preuzmite OVDJE.


Foto: LC Labin.com

 

grad labin poslovni prostori prodaja obavijest nekretnine