Obavijest o postupku podnošenja prijave štete od elementarnih nepogoda izazvane dugotrajnom sušom na području Grada Labina - rok 10. rujna 2012.

Obavijest o postupku podnošenja prijave štete od elementarnih nepogoda izazvane dugotrajnom sušom na području Grada Labina - rok 10. rujna 2012.

3.9.2012. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

emeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97. i 174/04.) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj 96/98.), te Zaključku Župana Istarske županije od 10. kolovoza 2012. godine o proglašenju elementarne nepogode koja je uzrokovana dugotrajnom sušom, Grad Labin poziva sve fizičke i pravne osobe sa svog područja koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim kulturama, dugogodišnjim nasadima i košnicama uzrokovanih dugotrajnom sušom da prijave štetu za 2012. godinu.

 

Šteta se prijavljuje na posebnom obrascu koji se može podići osobno u pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 radnim danom od 7-15 sati ili na službenim stranicama Grada Labina (u prilogu).

 

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obavezno treba navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama (navedeno u obrascu), kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Podaci za voće trebaju se iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara.

 

Rok za podnošenje prijave ističe 10. rujna 2012. godine.

suša elementarna nepogoda prijava poljoprivreda