Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu PPU Općine Kršan

Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu PPU Općine Kršan

6.2.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 104. i članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 06/15.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/17-01/2, URBROJ: 2144/04-01-17-3 od 01. veljače 2017. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 
                          P O N O V N U    J A V N U    R A S P R A V U
o Prijedlogu Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kršan
 
1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o PrijedlogU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN.
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka 3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81,  Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 022-04/17-01/2, URBROJ: 2144/04-01-17-3 od 01. veljače 2017.godine.
 3. Ponovna javna rasprava održati će se u trajanju od 8 (osam) dana, u razdoblju od 13. veljače 2017. godine do 20. veljače 2017. godine.
  4. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.
 6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan održati će se za sve zainteresirane 16. veljače 2017. godine (četvrtak) s početkom u 16:00 sati u dvorani iznad restorana Riva u Plomin Luci.
 7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se davati cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 20. veljače 2017. godine (ponedjeljak).
 8. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.
 9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
 
 
 

općina kršan kršan prostorni plan ponovna javna rasprava