Obavijest o objavljenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava - potpora za programske sadržaje medija u 2023. godini

Obavijest o objavljenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava - potpora za programske sadržaje medija u 2023. godini

22.2.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 4/22. i 1/23.) i po raspisanom Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini, oznake KLASA: 402-08/23-01/1, URBROJ: 2163-4-01/07-23-1 od 20. siječnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Labina donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava - potpora za programske sadržaje medija u 2023. godini.

Utvrđuje se da je Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima po provedenom postupku Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini, oznake KLASA: 402-08/23-01/1, URBROJ: 2163-4-01/07-23-1 od 20. siječnja 2023. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o financiranju programskih sadržaja medija Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ 4/22. i 1/23.), na sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Odluka dostupna u prilogu.


financiranje mediji