Obavijest o lokacijama novih zelenih otoka

Obavijest o lokacijama novih zelenih otoka

12.3.2016. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

1.MAJ d.o.o. Labin u suradnji s Gradom Labinom odredilo je lokacije za smještaj 13 novih zelenih otoka. Nove zelene otoke dobit će stanari ulica M. Vlačića, M. Laginje, V. Spinčića, D. Vitezića, Senari i B. Lupetine. Naime, u svibnju 2014. godine stanari ovih ulica uključeni su u odvojeno prikupljanje korisnog otpada na kućnom pragu namjenskim vrećicama u boji. Kako ovaj model nije polučio očekivane rezultate, te zbog čestih upita stanara o mogućnosti postavljanja zelenih otoka, pokrenuli smo nabavu istih.

Svoj novi zeleni otok stanari pojedinih zgrada mogu pronaći  OVDJE   s označenim lokacijama i zgradama kojima je zeleni otok namijenjen. Zeleni otok sastoji se od spremnika za odvojeno prikupljanje korisnog otpada. Spremnici su označeni edukativnim naljepnicama koje korisnicima daju osnovne upute o vrsti otpada koji se u njih odlaže. Tako je spremnik sa plavim poklopcem namijenjen odlaganju papira i kartona, spremnik sa žutim poklopcem za plastičnu i metalnu ambalažu, dok je spremnik sa zelenim poklopcem namijenjen odlaganju stakla.

 

Za sve nejasnoće i pitanja molimo korisnike da nas kontaktiraju telefonom na broj 855-375 ili na mail adresu info@prvimaj.hr. Upute o selektiranju otpada mogu se pronaći i u Vodiču pravilnog odlaganja otpada na stranici www.prvimaj.hr .

 

Zahvaljujemo građanima na suradnji i pozivamo da se otpad i dalje odvojeno prikuplja u predviđene spremnike ovisno o vrsti otpada, kao i da se koriste usluge reciklažnog dvorišta, Pulska bb (Starci).

1.maj smeće zeleni otoci prvi maj komunalno