U skladu sa člankom 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Općina Pićan izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pićan.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti svakim radnim danom od 21. svibnja do 05. lipnja 2018. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 sati u vijećnici Općine Pićan – Pićan 40, Pićan i na web stranicama Općine Pićan (www.pican.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (05. lipnja 2018. godine u 15:00 sati). O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Pićan u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa podnose se pismenim putem na obrascu koji se nalazi u nastavku ove obavijesti i dostavljaju se:

  • osobno u Općinu Pićan
  • poštom na adresu Općine Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan
  • putem e-maila (kao skenirani dokument) na adresu: martina.bilic@pican.hr

Prigovori se zaprimaju zaključno sa danom 05. lipnja 2018. godine u 15:00 sati.


Dokumenti na pican.hr

Foto: Pixinio