Obavijest o izradi UPU Radne zone Kršan - Istok 2

Obavijest o izradi UPU Radne zone Kršan - Istok 2

12.4.2018. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo


Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:


 


 O B A V I J E S T


 o Izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2   


         


Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2 (Službeno glasilo Općine Kršan br. 04/2018) započela je izrada Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2.


Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su:


- osiguranje preduvjeta za uređenje prostora te provedba ciljeva prostornog uređenja za područje obuhvata Plana sukladno prostornim planovima šireg područja


- utvrđivanje planskih mjera i uvjeta za uređenje izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan  naselja,


- stvaranje planskih pretpostavki za realizaciju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad


- utvrđivanje uvjeta za izgradnju komunalne, prometne i ostale infrastrukture.


             Informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2 mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.općina ršan kršan radna zona kršan istok 2 radna zona