Novi video sustav praćenja u tunelu Učka: automatsko otkrivanje prometnih nezgoda

Novi video sustav praćenja u tunelu Učka: automatsko otkrivanje prometnih nezgoda

20.6.2008. // Regional Express // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Nakon što su u ožujku ove godine ugrađeni novi senzori u tunelu Učka koji mjere smjer i brzinu strujanja zraka, vidljivost, razinu koncentracije ugljičnog monoksida i temperaturu zraka u tunelu, Bina-Istra je polovicom lipnja pustila u funkciju i potpuno novi sustav za nadzor i praćenje prometa u tunelu Učka. Paralelno se vrši i dogradnja i modernizacija sustava daljinskog upravljanja koji signale dobivene iz raznih sustava u tunelu prenosi putem SCADA-e u Centar upravljanja tunelom. U Centar upravljanja ugrađeno je glavno „pametno računalo“ – tzv. PLC (Programmable Logic Controller) koje upravlja svim podsustavima, preuzimajući informacije s daljinskih stanica (DAS-ova). Sve navedene investicije dio su šireg projekta potpune automatizacije ventilacije u tunelu.

Osnovna svrha inteligentnih video sustava (sustava televizije zatvorenog kruga) na cestama je trenutno otkrivanje incidentnih situacija na cesti. Dosadašnji sustav u tunelu Učka bio je baziran na funkciji praćenja prometa, pri čemu je sustav omogućavao:

• neprekidan prijenos slike sa svih dijelova tunela i njegovih prilaza i

• privremenu pohranu video zapisa s mogućnošću pregledavanja i trajne pohrane,

 

a sada on ima i dodatne, naprednije funkcije

• automatskog otkrivanja incidenata te

• proslijeđivanja alarmnih poruka sustavu daljinskog vodenja prometa.

Kvaliteta video sustava čini bitni sigurnosni element tunela. Praksa je pokazala da brza i kvalitetna reakcija operatera u nadzornom centru često znači i spašavanje života prilikom prometnih nezgoda i drugih incidenata na cesti. Upravo je video sustav taj koji slikom  i  zvučnim signalom obavještava operatera o incidentu. Potom operater poduzima daljnje aktivnosti u cilju otklanjanja posljedica incidenta što u konačnici daje povećanu sigurnost za sve sudionike u prometu. Sustav se može programirati i tako da se u ekstremnim incidentnim situacijama utjecaj ljudskog faktora svede na minimum.

Novi video sustav praćenja i automatskog otkrivanja prometnih nezgoda (engleski: Automatic Incident Detection –AID) obuhvaća cjelokupnu opremu sustava, kako u tunelu tako i u nadzornom centru. U sklopu ove investicije izgrađen je i pomoćni nadzorni centar u vatrogasnoj postaji na kvarnerskoj strani tunela.

Incidenti koje AID sustav u tunelu Učka detektira i za koje proslijeđuje alarmne signale su:

• Dim u tunelu

• Zaustavljeno vozilo u tunelu

• Prepreke na kolniku (pješak, ispali teret...)

• Neočekivano male brzine kretanja vozila

• Vožnja u suprotnom smjeru (pretjecanje)

• Rasuti teret

Sustav se temelji na fiksnim kamerama u tunelu čiji se signal spaja na procesorske kartice s implementiranim algoritmima za analizu video signala, te kamerama s mogućnošću rotacije i zooma na portalnim površinama tunela. Instalirane su 83 kamere od kojih 2 s rotacijom i zoomom te 75 kamera s video strojnom detekcijom i 6 kamera u okretnicama tunela. Vidna polja susjednih kamera na kojima se vrši automatska detekcija incidenta se preklapaju, čime se isključuje mogućnost tzv. "mrtvih zona" odnosno područja u kojima nije moguće vršiti detekciju. Prilikom detekcije incidentne situacije sustav automatski šalje alarmni signal s kamere koja vizualno pokriva prostor u kojem je nastao incident prema sustavu daljinskog vođenja prometa. Nakon obrade primljenog signala SDV vraća alarm na matricu, koja na osnovu primljenog alarma proslijeđuje video signal kamere na predviđen monitor, te time omogućuje operateru da pravodobno i korektno reagira na nastalu incidentnu situaciju.

kamere promet sigurnost Tunel Učka nadzor video nadzor prometne nesreće PLC