NOVE RADIONICE U DJEČIJEM VRTIĆU «PJERINA VERBANAC»

NOVE RADIONICE U DJEČIJEM VRTIĆU «PJERINA VERBANAC»

6.11.2007. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Članovi Poglavarstva Grada Labina razmatrali su te podržali Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» za tekuću pedagošku godinu u koji je trenutno upisano 408 mališana. Posebno su pohvalili inicijativu za sagledavanje potreba i mogućnosti poslijepodnevnog boravka djece u vrtiću sa ponuđenim rekreacionim programima kao što je likovna i sportska radionica, rano učenje talijanskog i engleskog jezika i boravak u vrtiću tijekom subote. Ako navedeni programi zažive u Dječjem vrtiću namjeravaju zaposliti još dvije osobe. U skladu sa nacionalnim programima i strategijama u Republici Hrvatskoj, uz redovite programe i posebne programe odgojno-obrazovnog rada, od ove se godine provode i sigurnosno zaštitni i preventivni programi kao dio Godišnjeg plana i programa rada te su doneseni protokoli postupanja u mogućim rizičnim situacijama.

dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin obrazovanje društvo