[NEZAVISNI ZAJEDNO-FINALNI PROGRAM] Odluka je na Vama, ne dozvolite da vam drugi pišu `budućnost''!

[NEZAVISNI ZAJEDNO-FINALNI PROGRAM] Odluka je na Vama, ne dozvolite da vam drugi pišu `budućnost''!

16.5.2017. // Macronet // Objavljeno u kategoriji Politika

Hvala vam na ukazanom povjerenju i podršci za kandidaturu !

 

Vaš glas za našu pobjedu je GLAS ZA:

 

·        ODGOVORNU, UČINKOVITU I TRANSPARENTNU GRADSKU UPRAVU

Gradska uprava je postavljena kako bi služila građanima, a ne obrnuto.

Omogućiti građanima uvid u informacije od javnog interesa.

Veća transparentnost je glavni preduvjet suzbijanja korupcije.

 

·        RADNA MJESTA SVIMA, A NE SAMO PODOBNIMA

Zaustavimo nepotizam - nejveće društveno zlo i virus koji uništava razvoj grada.

Osnivanje komisije pri gradskom Vijeću omogućilo bi pračenje provedbe postupka zapošljavanja.

Podržimo znanje, sposobnost i socijalnu osvještenost, jer Labin može i mora više.

 

·        PODRŠKU MLADIMA I DOSTOJANSTVEN ŽIVOT U MIROVINI

Temelj razvoja društva počinje u mladosti, a njegova kvaliteta se odražava u starosti. Ciljevi:

ü  Povećati naknade za novorođenčad na 5.000 kn za svako dijete.

ü  Smanjiti cijenu vrtića na 600 kn.

ü  Korekcija plaća odgajateljica (plaće svesti na isti koeficijent kao i plaće gradskih službenika).

ü  Sufinanciranje nabave školskih knjiga i školskog pribora (OŠ).

ü  Zajednička javna nabava knjiga (srednja škola).

ü  Stipendije svim studentima.

ü  Božićni bonovi i uskrsnice svim umirovljenicima, domaćicama od 55-e godine i socijalno ugroženim obiteljima.

 

 

·        SOLIDARNOST I DOSTOJANSTVO NEMOĆNIH I BOLESNIH

Smatramo da dio novca koji u proračun Grada Labina uplatite Vi građani, mora kroz zadovoljenje javnih potreba i biti vraćen upravo Vama.

Neophodna je integracija starih, nemoćnih i ostalih potrebitih u život lokalne zajednice radi osiguravanja njihova dostojanstva, smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti.

Prvi korak ka tome je utrvditi socijalni status ljudi, utvrditi kriterije i kategorizaciju prema potrebama naših građana, a sve u dogovoru sa postojećim centrima i udrugama.

Socijalnu osvještenost izraziti kroz zadovoljenje javnih potreba. Dostojanstvo čovjeka očuvati kroz neke od naših ciljeva:

Ø  Potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem s ciljem stvaranja jednakih mogućnosti obrazovanja za svu  djecu.

Ø  Potpore starijim osobama i potrebitima s niskim primanjima i to naročito kroz  subvencioniranje:  troškova stanovanja, režija, ogrijeva, pomoći u kući, usluga Centar+65, smještaja u budućem Domu za starije osobe.

Ø  Pravo na besplatni dnevni topli obrok (pučka kuhinja)

Ø  Financijska potpora potrebitima za smještaj u ustanove posebne zdravstvene skrbi

Ø  Hospicij - U sklopu labinskog Doma Zdravlja, pored postojećeg stacionara i njegovih sadržaja, osnovati hospicij i palijativnu skrb.

Ø  Pomaganje neprofitnim udrugama koje su volonterski angažirane na pomoći potrebitim građanima Labina

Ø  Veća briga o osobama s invaliditetom

 

·        PODRŠKU MLADIMA I DOSTOJANSTVEN ŽIVOT U MIROVINI

Kao podršku mladima, za cilj nam je planska gradnja stanova za sve stambeno nezbrinute (za mlade, siromašne, obitelji s premalim stanovima, ljude koji žive u podstanarstvu itd). Smatramo da svatko ima pravo nad krov nad glavom i da to društvo mora svakom osigurati, umjesto da za to moramo stupati u kreditno ropstvo.

Ø  Založit ćemo se za plansku gradsku gradnju stanova za sve stambeno nezbrinute (za mlade, siromašne, obitelji s premalim stanovima, ljude koji žive u podstanarstvu itd.), a u kojima bi oni mogli živjeti uz simboličnu stanarinu.

Gradovi i općine u Hrvatskoj za gradnju dječjih vrtića i domova za starije i nemoćne osobe mogu povući 100 % novca iz europskih fondova. Tako bi i opremanje budućeg doma namjeravali u potpunosti financirati nepovratnim sredstvima iz fondova EU.

Ø  S obzirom da je ''''priča'''' o domu umirovljenika u Labinu stara nekoliko godina, uvjerenja smo da se mora pod hitno krenuti u realizaciju istoga. Naša je intencija da dom koji sufinancira Grad bude smještaj za one ljude koji ne mogu sami platiti dom, a ne za one koji imaju imovinu i dobru mirovinu.

 

·        STVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

 

S obzirom da je malo i srednje poduzetništvo ključ izgradnje konkurentnog gospo­darstva, omogućit ćemo realizaciju slijedećeg:

Ø  Otvoreno sveučilište staviti u funkciju razvoja poduzetništva i gospodarstva radi izobrazbe potrebitih kadrova

Ø  Unaprijediti suradnju poduzetnika sa srednjom školom

Ø  Stvaranje uvjeta za zapošljavanje domaćih proizvodnih resursa u poduzetničkoj zoni Vinež

Ø  Stvaranje uvjeta za kvalitetnije kreditne linije za male i srednje poduzetnike uz subvencioniranje kamata

CILJ nam je realizacija navedenih ‘''projekata'''' koje je moguće brzo ostvariti putem EU fondova. Do sada se EU fondovi nisu koristili za projekte vodoopskrbe na taj način što je još jedan veliki minus za sadašnju garnituru nosioca vodoopskrbe Labinštine.

 

·        LABIN KOJI BRINE O ZDRAVLJU, KOJI ŽELI LJUDIMA OMOGUĆITI KVALITETNU VODU KOJA ŽIVOT ZNAČI

Veliku pažnju posvećivat ćemo vodi i kvaliteti vode koju pijemo. Neshvatljivo je da je Labin sa Labinštinom okružen najvećim i najkvalitetnijim izvorištima vode u Istri, a da nam voda iz izvora Kožljak i Plomin 6 mjeseci godišnje odlazi u podzemlje i u more. (zbog NE ulaganja u te izvore).

Pod hitno je potrebna nova vizija, nova strategija po pitanju vodoopskrbe Labinštine. Za cilj nam je:

 

Ø  Najkvalitetniji izvori dati će se na upotrebu građanstvu Labinštine a lošiji izvori na upotrebu industriji i potrebi za zalijevanje zelenih površina .

Ø  Izvori Fonte Gaia i Kokoti potrebno je pod hitno zaštititi.

Ø  Jedan od projekata koji namjeravamo realizirati je naš projekt „Javne špine sa izvorskom vodom iz izvora Kožljak„.

 

Navedene ‘''projekte'''' moguće je brzo ostvariti putem EU fondova.

·        ZNANOST U FUNKCIJI RAZVOJA, GLAS ZA ODRŽIVI RAZVOJ KOJI MORA BITI USMJEREN PONAJPRIJE NA ZADOVOLJENJE INTERESA LOKALNOG STANOVNIŠTVA

Rizik moguće saturacije i devastacije prostora biti će manji što je veća spoznaja o mogućim i dopustivim granicama razvoja. Planiranje razvoja je nužno radi postizanja ODRŽIVOG RAZVOJA na lokalnoj razini, zbog čega ćemo se mi u planiranju držati sljedećih načela:

Ø  Razvoj temeljiti na općim razvojnim ciljevima i prioritetima koje određuje lokalno stanovništvo.

Ø  Za daljnji razvoj turizma obavezno i hitno izvršiti procjenu prihvatnih kapaciteta lokacije. Plan daljnjeg razvoja potrebno je uskladiti s planovima razvoja drugih, neturističkih djelatnosti.

Ø  Treba uvažavati fizički i estetski izgled / identitet lokacije time što se neće graditi neprimjereni objekti, s obzirom na njezine fizičke, socijalne i ekonomske mogućnosti.

 ‘''SLUČAJ'''' PRTLOG - primjer NEodrživog razvoja

Potrebno je naglasiti da ovaj prostor sadrži zaštićeno područje, tj. nosi kategorizaciju ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZ radi čega mu se sa pažnjom treba i pristupati.

Tražit ćemo vraćanje ‘''zelenog pojasa'''' jer nisu izrađene dvije osnovne analize koje su preduvjet ostvarenja održivog razvoja za ovu našu ‘''zelenu oazu'''', a to su procjena prihvatnih kapaciteta i strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

·        ZELENIJI LABIN, ZA KULTURU KAO NAČIN ŽIVOTA

Bolje istaknuti povijesno i kulturno središte labinštine i stvoriti jedinstveni kulturni ‘''proizvod/brand'''', kako bi se ‘''spasile'''' i pospješile blagodati turizma i u Labinu. Neki od načina realizacije toga:

Ø  Da se tijekom sezone bolje istakne i bolje poveže Labin i Rabac (javna rasvjeta, osvjetljavanje gradskih zidina, projekt žičare Rabac - Labin)

Ø  Obnova i revitalizacija rudarske baštine

Ø  Javni natječaj za organizaciju gradskih manifestacija

Ø  Zaštita urbanističke cjeline i arhitektonske baštine Podlabina 

 

 

Odluka je na Vama, ne dozvolite da vam drugi pišu ''''budućnost'''' !

Ako ne sada, kada ?

ZAOKRUŽI LISTU BROJ 5 DA BUDE SVE ZA PET !

 

 

nezavisni politika program izbori lokalni izbori izbori2017