Nezavisni zajedno - program: TURIZAM I KULTURA

Nezavisni zajedno - program: TURIZAM I KULTURA

26.4.2017. // Macronet // Objavljeno u kategoriji Politika

Sve su dosadašnje gradske vlasti godinama sustavno zapostavljale turistički razvoj Labina. Naime, turizam se ne bi smio odvijati samo u Rapcu ( ili po njima betonizacijom Prtloga ), jer time turisti imaju nepotpun doživljaj destinacije, a i manje mogućnosti da troše novce. To znači i manje prihode u gradsku blagajnu i manje novaca za ulaganje u npr. infrastrukturu.

Da bi se to promijenilo predlažemo:
- Da se tijekom sezone bolje istakne povijesno i kulturno središte Labinštine te da se bolje poveže Labin i Rabac, na način kako u svijetu već odavno rade, a to je da se osigura besplatan autobus, ne samo za turiste već i građane, na relaciji Rabac-Stari grad-Podlabin- Dubrova, odnosno MKS.  Od toga ćemo svi imati koristi: turisti će biti zadovoljniji jer mogu više vidjeti i doživjeti, ne moraju voziti automobile i mučiti se oko parkinga, a mogu i slobodnije konzumirati hranu i piće bez straha zbog vožnje; njihovom potrošnjom oživjet će trgovine, muzej, galerije, ugostiteljski objekti i ostale usluge u gradu, otvorit će se nova radna mjesta, Mediteranski kiparski simpozij će konačno dobiti posjetitelje i prihode, Grad će imati veće porezne prihode, žitelji Labina će lakše i besplatno doći do Rapca, svugdje će biti manje problema s parkingom, destinacija Labin/Rabac će postići veću kategoriju, što donosi koristi i Rapcu i Labinu.
- Da se javnom  rasvjetom poveže Labin i Rabac sa ciljem da se stvori jači dojam  da je to jedan grad.
- Da se osvjetle gradske zidine i to naročito i one koje se vide iz Rapca radi isticanja njegove posebnosti i položaja.
- Da se do kraja istraži mogućnost “Projekta žičare Rabac-Labin”. Definirati tehničku mogućnost, cijenu koštanja, troškove rada i održavanja, mogućnosti financiranja.

a) Obnova i revitalizacija rudarske baštine
Provedba usvojene kulturne strategije Grada Labina koja je trenutno samo mrtvo slovo na papiru, a prvenstveno odgovorniji i transparentniji odnos lokalnih vlasti prema vrijednoj rudarskoj baštini u samom centru Labina (tzv. Pjacal) kao značajnom, lokalnom razvojnom resursu, koji kao i svi ostali gradski resursi nije u vlasništvu gradske uprave nego je vlasništvo svih građana Labina. 

Iako je još od 1993.g. dio bivše rudničke infrastrukture zaštićen kao spomenik kulture, ne samo da do dan danas nije ništa poduzeto na njegovoj zaštiti i sanaciji, nego je zatvaranje okna betonskom pločom izazvalo truljenje dijelova šohta ispod zemlje te je čitav lokalitet devastiran bespravnom dogradnjom koju sve dosadašnje lokalne vlasti nisu ni spriječile ni poduzele nikakve mjere da se bespravno izgrađeni objekti uklone. Naprotiv,  svojim nečinjenjem lokalna vlast je pomogla da se isti legaliziraju da bi ih u zadnje vrijeme počela i otkupljivati. 
 
Projekti za očuvanje rudarske baštine: 
1. Obnova tzv. VIII horizonta Krapan-Labin- Plomin sa spojem na hodnik Rabac sa mogućnošću prijevoza turista rudarskim hodnicima Krapan-Rabac (rudarski vagoneti na elektro- baterijski pogon ) te liftom-okno Labin – hodnik Krapan. 
Obnova Labinskog šohta sa izradom „ turističkog“ lifta do VIII horizonta ( kota + 50 ).
2. Krvova placa“ Vinež – jedan od projekata je ,projekt obnove postolja šohta sa izradom „makete“ kopije drvenog šohta sa pripadajućom „rampom“ ulaza (napomena : prvi šoht na krvovoj placi je bio originalni drveni šoht). 
3. Obnova Labinskog šohta sa izradom „ turističkog“ lifta do VIII horizonta ( kota + 50 ). 
4. Dovršetak spomenika Rudaru prema originalnoj zamisli autora.
 
 
NAŠA POBJEDA JE JAMSTVO PROMJENA! 
OSVAJANJEM VEĆINE U VIJEĆU, POSTAJEMO UČINKOVIT KOREKTIV RADA GRADONAČELNIKA!