Nezavisni zajedno - program: TURIZAM I KULTURA – II. dio

Nezavisni zajedno - program: TURIZAM I KULTURA – II. dio

27.4.2017. // Macronet // Objavljeno u kategoriji Politika

b) Javni natječaj za organizaciju gradskih manifestacija
Prekinuti dosadašnju praksu da Grad Labin sam sebi dodjeljuje sredstva za provedbu manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Labina (npr. LAR, Dan Grad Labina, Petrova, i sl.), već bi se iste trebale provoditi putem javnog natječaja. 

Grad, koji je upravno tijelo, preuzima ulogu producenta raznih kulturno-zabavnih manifestacija, bez provjere tržišne cijene nekog izvođača ili najma opreme, što ne može i ne smije biti posao lokalne samouprave. Ukoliko se radi o "strateški važnim" manifestacijama od posebnog značaja za grad tim više bi u njihovo osmišljavanje i organizaciju trebalo uključiti što više lokalnih dionika u kulturi, a da o n jima odlučuju gradski službenici. To što Grad Labin samostalno organizira kulturno-zabavne manifestacije koje ne mora prijaviti na natječaj te ih stoga ne ocjenjuje Odbor – Povjerenstvo za kulturu Grada Labina ni itko drugi, niti organizator za njihovu provedbu ikome odgovara ni ne podnosi izvještaj, ima negativne posljedice na cijeli sustav u kulturi Grada Labina. 

Naime, kad bi svi dionici u kulturi bili ravnopravni onda bi se i Grad Labin morao ravnopravno natjecati s njima, ali minimalno što gradska uprava može i mora učiniti je da se za sve gradske manifestacije, za koje Gradsko Vijeće (a ne gradonačelnik) utvrdi da su strateški projekti od posebnog interesa za grad, godinu dana unaprijed raspiše natječaj za njihovu organizaciju i provedbu.  Nakon toga da posebno povjerenstvo izabere najbolju ponudu/ponuđača (najbolji koncept te prijedlog programa i budžeta) prema kriterijima i s administrativnim zahtjevima koji važe i za sve ostale korisnike sredstava iz proračuna javnih potreba u kulturi grada, koji bi po dovršetku programa naručitelju, Gradu Labinu, morao predati opisni i financijski izvještaj o provedenom programu. 
 
c) Zaštita urbanističke cjeline i arhitektonske baštine Podlabina 
Urbanistička cjelina Podlabina (Piedalbona)  - Pozzo Litorio, odnosno njezin dio javne (mješovite namjene - nekoliko tipova višestambenih kuća građene za potrebe zaposlenika rudnika i pripadajuća javna infrastruktura - tržnica, trgovi, casa di fascio sa lođom, crkva Sv F.Asiškog...) inauguriran 1942. djelo je talijanskog arhitekta Eugenia Montuorija i po svim stilskim i tehničkim značajkama spomenik je moderne arhitekture Talijanskog racionalizma i kao takav prvoklasna kulturna baština. Konzervatorski ured u Puli upravo završava dokumentaciju kojom će ovaj lokalitet uvrstiti u popis Registra kulturnih dobara RH. 

Zbog svega toga, te zbog činjenice da je bonitet zgrada ozbiljno ugrožen, ali prvenstveno jer je kvaliteta zgrada pa tako i kvaliteta života njegovih stanovnika dovedena u pitanje, te ponukani trendom energetske obnove i recentnom neprimjerenom obnovom nekoliko višestambenih zgrada u ulici Mate Blažine, koja se zapravo može prozvati svojevrsnom devastacijom kulturnog dobra...

PREDLAŽEMO:
Da se pokrene cjelovita inicijativa za obnovu koji će pokrenuti: formalnu zaštitu ministarstva kulture RH, izradu akcijskog plana obnove koje će podrazumijevati organiziranje i samoorganiziranje stanara, civilno - javno partnerstvo sa Gradom Labinom, ekspertnu analizu i projektnu dokumentaciju te apliciranje na mješovite izvore (strukturne i kulturne EU fondove) koji će uroditi adekvatnim rekonstruktivnim zahvatima koji će biti na ponos grada, stanara i struke kao i svjetske kulturne javnosti.NAŠA POBJEDA JE JAMSTVO PROMJENA! 
OSVAJANJEM VEĆINE U VIJEĆU, POSTAJEMO UČINKOVIT KOREKTIV RADA GRADONAČELNIKA!