Nezavisni zajedno - program: Gospodarstvo

Nezavisni zajedno - program: Gospodarstvo

21.4.2017. // Macronet // Objavljeno u kategoriji Politika

Malo i srednje poduzetništvo jedan je od važnijih pokretača ukupnoga gospo¬darskog razvoja i ono potiče privatno vlasništvo i poduzetničke sposobnosti, generira zapošljava¬nje i značajno pridonosi povećanju proizvodnje i ostalih gospodarskih aktivnosti. 

Problemi s kojima se mali i srednji poduzetnici svakodnevno susreću su administrativne prepreke, nelikvidnost, otežan pristup financijama, netransparentnost javne nabave, skupa državna uprava, negativna percepcija poduzetnika i previsoki porezni nameti.

S obzirom da je malo i srednje poduzetništvo ključ izgradnje konkurentnog gospo¬darstva, omogućit ćemo realizaciju slijedećeg:
Otvoreno sveučilište staviti u funkciju razvoja poduzetništva i gospodarstva radi izobrazbe potrebitih kadrova
Unaprijediti suradnju poduzetnika sa srednjom školom
Potrebna je suradnja obrazovanja/znanosti i gospodarstva u jačanju konkurentnosti, jer za stvaranje kvalitetnog gospodarskog razvoja putem poduzetništva kao ključne kompetencije konkurentnog gospodarstva, nužno je stvoriti sinergiju poduzetništva i obrazovanja za poduzet¬ništvo i potrebna je njihova implementacija u razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
Stvaranje uvjeta za zapošljavanje domaćih proizvodnih resursa u poduzetničkoj zoni Vinež
Stvaranje uvjeta za kvalitetnije kreditne linije za male i srednje poduzetnike uz subvencioniranje kamata
 
Sve javne natječaje objavljivati u svim lokalnim medijima kako bi svim lokalnim poduzetnicima pružili informaciju i mogućnost apliciranja. 
Na razini grada omogućili bi povoljne kreditne linije gdje bi sufinancirali dio kamate za namjenske kredite ulaganja u obrtništvo i malo poduzetništvo  te sanaciju poslovanja, uz posebnu podršku mladima koji pokreću vlastiti posao. Sve sa ciljem smanjenja nezaposlenosti I poticanje poduzetništva.
 
 
NAŠA POBJEDA JE JAMSTVO PROMJENA! 
 
OSVAJANJEM VEĆINE U VIJEĆU, POSTAJEMO UČINKOVIT KOREKTIV RADA GRADONAČELNIKA! 

nezavisni zajedno izbori2017 lokalni izbori labin grad labin gospodarstvo