Ne čekajte banke - tražite povrat preplaćenih kamata!

Ne čekajte banke - tražite povrat preplaćenih kamata!

23.7.2014. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Nakon što je objavljena presuda Visokog trgovačkog suda, koji je ništetnim proglasio jednostrano dizanje kamata sedam banaka, iz udruge Franak su pozvali svoje članove, ali i druge klijente financijskih institucija da se obrate svojim bankama.

Od njih trebaju zatražiti povrat na ime podignutih kamata u odnosu na početnu kamatu, odnosno zatražiti povrat startnih kamata i isplatu razlike. Nicole Kwiatkowski, odvjetnica te udruge, pojasnila nam je da to mogu zatražiti svi oni kojima su banke podizale kamate bez obzira jesu li otplatili ili još uvijek otplaćuju kunski kredit ili onaj s valutnom klauzulom vezan uz kretanje eura, franka ili dolara.

Napominje da se povrat može zatražiti samo za kredite koji su otplaćeni nakon lipnja 2009. godine, jer je zastara nastupila za one koji su otplaćeni ranije.

Zahtjev za povrat pretplaćenih kamata neće moći podnijeti oni koji su prilikom ugovaranja kredita pristali da se kamata veže uz tržišne kamate, a banka je to uredno provodila. Tako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je Sberbank, nekadašnja Volksbank, koristila odredbu po kojoj je kamata promjenjiva, vezana uz tromjesečni LIBOR za CHF uvećan za troškove pribavljanja sredstava i kamatnu maržu. Zbog toga je Visoki trgovački sud isključio Sberbank iz društva ostalih banaka pa ona nije dužna vraćati preplaćene kamate.

Ipak, odvjetnica Kwiatkowski najavljuje da će pred Vrhovnim sudom tražiti reviziju presude zbog valutne klauzule i isključenja Sberbanka.

- Pravomoćnom presudom bankama nije naloženo da moraju isplatiti dužnike u nekom roku ili na određeni način, nego svaki dužnik treba zatražiti od svoje banke da mu vrati preplaćene kamate, izjavila nam je odvjetnica udruge.

Dužnicima banaka poručila je da ako im iz banke poruče da čekaju odluku Vrhovnog suda o reviziji, onda ih imaju pravo tužiti i zahtijevati preplaćene kamate.

Pojasnila je da je pravomoćna postala prošlog tjedna donesena presuda Visokog trgovačkog suda, a to što obje strane imaju pravo u roku od 30 dana uložiti reviziju ne mijenja činjenicu da ne treba čekati odluku Vrhovnog suda, pogotovo zato jer su tu presudu zasada potvrdila dva suda. Po njezinom saznanju Vrhovni sud ovakve predmete rješava u prosječnom roku od dvije godine. "Sud može odbiti reviziju objema stranama ili samo jednoj, može ukinuti presudu i vratiti stvari na ponovno suđenje", napomenula je odvjetnica. Pitali smo je imaju li ikakve procjene iznosa povrata, na što je odgovorila da je to izuzetno teško procijeniti i ovisi o kamatama, duljini otplate, visini kredita...

Smatra da bi banke trebale u povratu obračunavati tečaj koji je vrijedio prilikom otplate mjesečnih rata te da bi povrat preplaćenih kamata kod stambenih kredita u francima mogao iznositi od 20 do 50 tisuća kuna.

Mnoge koji će idućih dana požuriti u banku zatražiti povrat više naplaćenih kamata iz udruge Franak pozivaju da pričekaju. Naime, planiraju napraviti šprance obrazaca kojima dužnici mogu tražiti povrat od banaka, a najavili su i da će pripremiti model isplate povrata preplaćenih kamata za dužnike u švicarcima koji će predložiti bankama. (P. GREGOROVIĆ)

novac kamate švicarci dug dugovanja krediti banke