Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Labina

3.8.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju točke V. Zaključka, KLASA: 021-05/20-01/131, URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 17. prosinca 2020. („Službene novine Grada Labina“ broj 18/20), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje sljedeći Natječaj:

Izlaže se prodaji putem natječaja, po treći put, stan u vlasništvu Grada Labina na adresi Prilaz Vetva 14, Labin, upisan u zemljišnim knjigama kako slijedi:

k.č. 31/15, ZGRADA U LABINU, PRILAZ VETVA 14, površine 445 m2, k.o. Novi Labin, zk.ul. broj 653, i to: 27. Suvlasnički dio: 17/445 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-27) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebnom dijelu nekretnine - STAN 2L, na drugom katu, ULAZ 4 - koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe, sa pripadajućom drvarnicom br. 4, u podrumu, ukupne površine 59,45 m2, u Planu posebnih dijelova označeno trokutićima obojano tamno zelenom bojom, u 1/1 dijela vlasništva.

Stan se prodaje po početnoj cijeni od 511.000,00 kuna (petstojedanaesttisuća-kuna).

Početna cijena stana predstavlja procijenjenu tržišnu cijenu stana koju je utvrdio Ante Bandić, ing. građ., ovlašteni stalni sudski vještak za područje graditeljstva – arhitekture, urbanizma, vlasničkih odnosa, nekretnina-procjena, dioba i etažiranje, u Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti stana broj 2L NA DRUGOM KATU ZGRADE - 27. SUVLASNIČKOG DIJELA: 17/445 - ETAŽNO VLASNIŠTVO (E -27) K.Č. 31/15 K.O. NOVI LABIN, od 30. studenog 2020

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.

Stan je slobodan od osoba i stvari.

Rok za podnošenje ponude istječe tridesetog dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 01. rujna 2021. godine.

Cjelokupni tekst Natječaja te fotoelaborat pogledajte na linku.

grad labin prodaja stana nekretnina natječaj