Natječaj za dodjelu stipendija Grada Labina u školskoj-studijskoj 2012/2013. godini - prijave do 12. 10. 2012. - Obrazac za prijavu dostupan za preuzimanje

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Labina u školskoj-studijskoj 2012/2013. godini - prijave do 12. 10. 2012. - Obrazac za prijavu dostupan za preuzimanje

28.9.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na temelju članka 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 08/09.,13/09.,14/09.-pročišćeni tekst i 06/12.), sukladno Odluci o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj 2012./2013. godini („Službene novine Grada Labina", broj 1/12.), i Odluci o visini i broju stipendija u školskoj/studijskoj godini 2012/2013. («Službene novine Grada Labina», broj 11/12.), Gradonačelnik Grada Labina, 27. rujna 2012. godine, raspisuje slijedeći

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2012/2013.
učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina

I.

U školskoj/studijskoj godini 2012/2013. Grad Labin dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina i to:

1. dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju

2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija, i to:

- pet (5) stipendija učenicima srednjih škola

- sedamnaest (17) stipendija studentima prve godine deficitarnih studija

- osam (8) stipendija studentima prve godine svih studija

- osam (8) stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih studija

- sedam (7) stipendije studentima druge do šeste godine svih studija

 

Više u dokumentu:

 

Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj-studijskoj godini 2012-2013.pdf

 

 Prijava na natječaj - obrazac.doc

 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Grada Labina i to od 27.rujna 2012. godine do 12. listopada 2012. godine.


Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Za podrobnije obavijesti natjecatelji se mogu obratiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti

 


Grada Labina soba broj 9/I kat ili na telefon 866-853 i 866-812. 

 

Grad Labin

 

 


stipendije grad labin studenti učenici natječaj