Nastavljeni radovi na obnovi Circola | u tijeku su restauratorski radovi na osliku plafona

Nastavljeni radovi na obnovi Circola | u tijeku su restauratorski radovi na osliku plafona

14.1.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon što su  u 2018. godini  završeni radovi na sanaciji krova zgrade Malog kazališta u Labinu, u tijeku je  sanacija plafona te konzervatorsko – restauratorski radovi na osliku plafona. 

U Malom kazalištu posebno je zanimljiv njegov strop kojeg je 1893. godine dekorirao pulski umjetnik Giovanni Demori, a krajem 70 – ih godina 20. stoljeća restaurirao ga je labinski akademski slikar Eugen Kokot.

No, zbog  njegove dotrajalosti  Grad  Labin je na temelju provedenog postupka jednostavne javne nabave  u studenom 2018. sklopio ugovor sa tvrtkom KAPITEL d.o.o. iz Žminja , koja  posjeduje posebno odobrenje Ministarstva kulture za rad na kulturnom dobru. Tvrtka Kapitel izvršit će radove na učvršćivanju vapnene žbuke plafona u zgradi Malog kazališta i to kroz dvije ugovorene faze, koje trebaju biti gotove do 15. ožujka 2019. godine. Vrijednost ugovorenih radova je 331.243,75 kuna s uključenim  PDV-om.

Paralelno sa građevinskom sanacijom plafona, Grad Labin proveo je postupak jednostavne nabave, te sklopio Ugovor sa tvrtkom ARS RESTAURO d.o.o. iz Sinja kao najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na Circolu u vrijednosti od 300.000,00 kuna sa uključenim PDV-om. 

Konzervatorsko-restauratorskih radovi odvijati će se također kroz dvije faze a   nadovezuju se na građevinske radove.  Prva faza se odnosi na izradu digitalne rekonstrukcije starijeg slikanog sloja u cjelini i uklanjanje materijala starijih restauratorskih intervencija (slojevi žbuke i preslika) a druga faza na konsolidaciju i čišćenje slikanog sloja, kao i rekonstrukciju mlađeg slikanog sloja. Završetak radova planira se sredinom mjeseca svibnja.

U Proračunu Grada Labina osigurana su sredstva za ovu vrijednu investiciju u jedno od najljepših kulturnih zdanja Labina.


circolo malo kazalište restauracija