Prvi maj M - Prvi maj

Nastavak dobre suradnje Grada Labina i Talijanske Unije iz Rijeke

Nastavak dobre suradnje Grada Labina i Talijanske Unije iz Rijeke

10.10.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Labinski gradonačelnik Tulio Demetlika sa suradnicima i predsjednica Zajednice Talijana Labin Daniela Mohorović u srijedu su u prostorijama Grada Labina održali radni sastanak s predsjednikom Izvršnog vijeća Talijanske unije Mauriziom Tremulom i tajnikom Izvršnog vijeća Talijanske unije Marinom Corva. Tema sastanka odnosila se na ocjenu dosadašnje suradnje na rekonstrukciji Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin te planovima za njen nastavak.

 

Grad Labin je na dugoročno korištenje Zajednici Talijana „Giuseppina Martinuzzi“ dao prostor Circola, odnosno Malog kazališta u labinskom Starom gradu, kojeg ona koristi od 1947. godine. Podsjetimo se da je 2012. godine potpisano Pismo namjere između Grada Labina i Talijanske unije za sanaciju i adaptaciju prostora Malog kazališta sjedišta Zajednice Talijana. Tijekom radnog sastanka vođeni su razgovori oko financiranja projekta rekonstrukcije Malog kazališta u Labinu i sjedišta Zajednice Talijana Labin putem Talijanske unije - Unione Italiana Rijeka sa osvrtom što je do sada učinjeno na tom projektu i koje mogućnosti postoje za njegovu daljnju realizaciju.

 

Tijekom 2012. i 2013. godine putem grada Labina izrađena je projektna dokumentacija i to: detaljni snimak postojećeg stanja sa fotogrametrijskim snimanjem pročelja zgrade Malog kazališta, konzervatorska podloga za kompleks zgrada koje su predmet obnove, izvedbeni troškovnik za I. fazu radova na sanaciji i obnovi predmetnog kompleksa, a to su konzervatorski i restauratorski radovi i sanacija krova Malog kazališta (Teatrina) i susjednog gradskog sata. Za te potrebe uloženo je oko 18.600,00 eura sredstava dobivenih od Talijanske vlade putem Università popolare di Trieste. Preostala, neutrošena sredstva u iznosu od oko 8.000,00 eura uložit će se za završetak izrade projektne dokumentacije odnosno glavni i izvedbeni projekt. Talijanska unija osigurala je Gradu Labinu i dodatnih 40.000,00 eur za potrebnu projektnu dokumentaciju. Stoga, slijede postupci provođenja javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta nakon čega slijedi potpisivanje ugovora.

 

Gradonačelnik Demetlika je suradnju Grada Labina s Talijanskom unijom ocijenio kao izuzetno dobru izrazivši želju da se u narednom razdoblju još intenzivnije radi na realizaciji zajedničkih projekata. "Talijanska nacionalna manjina je dio našeg identiteta. U Labinu se generacijama gradi tolerancija i multikulturalnost, suživot i razumijevanje koji su naše veliko bogatstvo koje treba njegovati", rekao je Demetlika.

 

 

grad labin suradnja talijanska unija manjine demetlika daniela mohorović talijanska unija rijeka