Prvi maj M - Prvi maj

Naplata odvoza otpada po količni obvezna za sve jedinice lokalne samouprave

Naplata odvoza otpada po količni obvezna za sve jedinice lokalne samouprave

25.5.2017. // iPress // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Uredbom o gospodarenju otpadom, koju je Vlada usvojila u u četvrtak, naplata odvoza otpada po količini postaje obveznom za sve jedinice lokalne samouprave, a uvodi se i poticajna naknada za odvojeno skupljanje otpada.

Uredba je jedan od ex ante uvjeta za korištenje sredstava iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. do 2020. godine", od čega je 475 milijuna eura predviđeno za financiranje u sektoru otpada.

Smanjenje količine odloženog otpada

"Neki gradovi već sad naplaćuju odvoz otpada po količini, što je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a uredbom ujednačavamo praksu te naplata po količini postaje obveznom za sve jedinice lokalne samouprave", rekao je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg.

Uredba potiče odvojeno skupljanje otada i smanjenje količine odloženog otpada na odlagalištu jer se, objašnjava Šiljeg, osim odlaganja u reciklažnim dvorištima  i spremnicima na javnim površinama, građanima omogućava da otpad odvajaju na samom kućnom pragu, što je praksa s dobrim rezultatima u drugim zemljama EU-a.

"Uvodi se i poticajna naknada koja potiče općine i gradove na povećanje odvojenog skupljanja otpada, odnosno smanjenje količine odloženog otpada. Hrvatska do 2020. godine mora odvajati 50 posto komunalnog otpada, a trenutno u prosjeku odvajamo oko 24 posto. Uredbom će se potaknuti i ubrzati postizanje tih ciljeva", ističe Šiljeg.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za ovu i iduću godinu iznosit će 100 kuna po toni, za 2019. i 2020. godinu 150 kuna po toni, a za 2021. i 2022.  godinu 200 kuna po toni otpada.

"Poruka uredbe jest manje trijaže - veća naknada, više trijaže - manja naknada", naglasio je premijer Andrej Plenković.

Implementacija Plana gospodarenja otpadom

Vlada je donijela i odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojom se dodatno razrađuju potrebne  aktivnosti i rokovi za realizaciju mjera iz plana.

"Na taj se način osigurava lakša i brža provedba i praćenje plana na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te omogućava bolja iskorištenost EU sredstava, odnosno 475 milijuna eura alociranih za provedbu mjera gospodarenja otpadom", rekao je državni tajnik Šiljeg.

Vlada je u saborsku proceduru uputila i tri konačna prijedloga zakona kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom EU (Zakon o koncesijama i izmjene Zakona o strancima i Zakona o zaštiti zraka), kao i konačni prijedlog izmjena Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. (Hina)

 

 

smeće odvoz smeća komunalno društvo standard