Najveća kulturna blaga Labina druge polovice 20.stoljeća

Najveća kulturna blaga Labina druge polovice 20.stoljeća

6.11.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Kultura

Gledajući kulturnu ponudu našega Labina, došao sam do subjektivnog zaključka da su dva projekta predvodnici druge polovice 20.stoljeća u našem gradu. Hajde, možda netko ima druge doživljaje, a ja sam izdvojio ta dva projekta. Prvi, ''''kralj-kraljeva'''' svakako je kompleks Dubrova, bolje poznat kao Mediteranski kiparski simpozij (MKS). Drugi je spomenik rudaru-borcu kraj autobusnog kolodvora.

 

Da ne ulazim u povijesni razvoj tih projekata, posvetimo se sadašnjosti. MKS obuhvaća kompleks sa parkom skulptura, staklenom zgradom sjedišta MKS-a i Bijelu cestu. Potonja je etapni projekt koji predviđa svake godine izgradnju višemetarske etape ceste umjetničkog rješenja. Da bi se uopće projekt mogao komercijalizirati potrebno je park zagraditi, hortikulturno urediti i napraviti pješačke stazice koje bi prolazile pokraj svake bogovjetne skulpture, a ispred skulptura (koje uzgred zaslužuju pjeskarenje, odnosno čišćenje) trebale bi biti tablice koje opisuju te skulpture (pa zar ne bi te stazice mogle biti prigodne i za bicikliste koji bi prilikom pedaliranja Labinštinom u tom parku napravili kulturni break-time). To je minimum nakon kojega se može očekivati naplata posjeta tome kulturnome blagu. Zatim, potrebno je marketinški promovirati MKS park, istaknuti jedinstvenost Bijele ceste, a osigurati da se svake godine sagradi nova etapa. Zgrada MKS-a, staklena kocka treba ponuditi dodatne sadržaje i razne suvenire za prodaju. Kakvi suveniri sve mogu biti, ostaje mašti na volju. Za primjer, privjesci u obliku pojedine etape Bijele ceste. Ne bi li i vi rado ključeve okačili na jednu od etapa Bijele ceste?  Ne bi li se viđenije skulpture mogle umanjiti u šablonu i potom lijevati od gipsa, a isto vrijedi i za etape Bijele ceste? Uvjeren sam da se ozbiljnim radom od MKS-a može napraviti projekt koji će sam sebe financirati i time se razvijati. U suprotnom, ubrzo će se sve ugasiti, a Bijela cesta i park biti će prepušteni prirodnom propadanju i svakidašnjem ljudskom vandalizmu. 

 

Naravno, financije za početak su uvijek  problem. Ali, ove godine MKS za ovogodišnja postignuća traži milijun kuna. Ne bi li se mogao postići kompromis i donijeti odluka da će Ministarstvo kulture i lokalna samouprava doista dati milijun i kusur kuna, ali će te godine umjesto nove dionice biti sprovedena prva faza komercijalizacije parka (ograda, hortikultura, stazice, tabelice), a onda iduće godine nastaviti redovno djelovanje projekta, sada već sa određenim samostalnim prihodima.

 

Spomenik rudaru-borcu zjapi nedovršen u središtu Labina, a taj kompleks-park djeluje derutno. Ne, ne bih ovdje našao komercijalnu svrhu, ali svakako valja razmisliti o uređenju parku i spomenika. Na taj način dobili bi reprezentativan park u centru grada, mjesto okupljanja građana, kao i turista. Uostalom, nije li blizu kolodvor, ali i Učenički dom koji navodno ima perspektivu postati hostel. Nedaleko je Trg labinskih rudara, sada služi za prometovanje i parkiranje. Alternativa je urediti parkiralište na platou iza bivše Stanice za tehnički pregled, a trg pretvoriti u pješačku zonu, također mjesto za break-time. Uostalom, time bi se pažnja potrošača djelomično usmjerila sa trgovačkih lanaca na našu placu. Ulica koja spaja trg i park mogla bi se zvati Ulica labinskih rudara, a i park može dobiti isto takvo ime. I onda dobivamo kompleks labinskih rudara gdje se može od uređenog parka prošetati do trga, a po putu mogu biti postavljeni i check-pointovi sa zanimljivim detaljima iz života labinskih rudara. 

 

Kako onda urediti promet, a da ne nastane kolaps? Najbolje izgradnjom predviđene zaobilaznice Lidl-Tonci, a koja bi nudila brži i jednostavniji pristup parkirališnom platou iza STP-a i Pijacalu. Tako bi se rasteretio Pozzo i omogućio privođenje Trga labinskih rudara građanskoj svrsi. A sve to treba upakirati tako da i Labin, a ne samo Rabac postanu turistička destinacija.

 

Podsjetimo, dio financija se ozbiljnim pristupom može naći i u IPA fondu EU.

kultura mks park trg labin zaobilaznica parkiranje